Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
ZOZVB_010/2023
621,00 € Podvojský Ľubomír Mesto Spišská Nová Ves
24. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 216/2023/C.
NZHB_217/2023
10,00 € Mesto Spišská Nová Ves Lochman Peter
24. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 215/2023/C.
NZHB_216/2023
30,00 € Mesto Spišská Nová Ves Sukeník Peter
24. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 217/2023/C.
NZHB_218/2023
30,00 € Mesto Spišská Nová Ves Piatnicová Eva
24. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 218/2023/C.
NZHB_219/2023
10,00 € Mesto Spišská Nová Ves Fľaková Lívia
24. Júl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
INE_097/2023
0,00 € Sýkora Adrián Mesto Spišská Nová Ves
21. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
ZOS_003/2023
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš Mesto Spišská Nová Ves
20. Júl 2023
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100131591/2023 - OM 977381 a OM 977384
INE_096/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Spišská Nová Ves
20. Júl 2023
Kúpna zmluva
KZN_014/2023
3 630,00 € DVL-1 s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
20. Júl 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_010/2023
0,00 € Panorama city s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
20. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
ZOZVB_009/2023
2 585,00 € Panorama city s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
19. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 108/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.
FP_090/2023
0,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
19. Júl 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 28/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_091/2023
48 461,09 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
18. Júl 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 29/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_089/2023
62 755,00 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
14. Júl 2023
Kúpna zmluva notebook
KZH_005/2023
250,00 € Záborská Zuzana, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
14. Júl 2023
Kupna zmluva notebook
KZH_006/2023
250,00 € Brziaková Janka, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
13. Júl 2023
Nájomná zmluva
NZ_019/2023
1 008,00 € Košický samosprávny kraj Mesto Spišská Nová Ves
13. Júl 2023
Nájomná zmluva
NZ_020/2023
23 500,61 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
13. Júl 2023
Nájomná zmluva
NZ_021/2023
108,23 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
13. Júl 2023
Nájomná zmluva
NZ_022/2023
5 608,64 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves