Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č. 59/2023 o zabezpečovaní sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
DOUZ005/2023
0,00 € SLNEČNÝ DOMOV občianske združenie Mesto Spišská Nová Ves
29. Júl 2023
Nájomná zmluva o užívaní obytného kontajnera č. 1
NZB_063/2023
20,00 € Holub Marián Mesto Spišská Nová Ves
29. Júl 2023
Nájomná zmluva o užívaní obytného kontajnera č.2
NZB_064/2023
20,00 € Holub Dušan Mesto Spišská Nová Ves
29. Júl 2023
Nájomná zmluva o užívaní obytného kontajnera č. 4
NZB_066/2023
20,00 € Šarišský Tomáš Mesto Spišská Nová Ves
29. Júl 2023
Nájomná zmluva o užívaní obytného kontajnera č. 3
NZB_065/2023
20,00 € Holubová Daniela Mesto Spišská Nová Ves
27. Júl 2023
DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO č. objednávateľa 251/2023 Rekonštrukcia hotela Šport na ulici T. Vansovej 1571/11, Spišská Nová Ves
ZOD_011/2023
0,00 € Alkon SV, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
27. Júl 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_062/2023
112,00 € Kotlárová Oľga Mesto Spišská Nová Ves
27. Júl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 106/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.
DOUZ004/2023
0,00 € Atrium n.o. Mesto Spišská Nová Ves
26. Júl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
INE_100/2023
0,00 € Šmelko Roman Mesto Spišská Nová Ves
26. Júl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
INE_101/2023
0,00 € Petreková Ivana Mesto Spišská Nová Ves
26. Júl 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd č. 377/2023
ZOPS_023/2023
123 370,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
26. Júl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
INE_106/2023
0,00 € Burejová Terézia Mesto Spišská Nová Ves
26. Júl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
INE_105/2023
0,00 € Vrabľová Eva Mesto Spišská Nová Ves
26. Júl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
INE_104/2023
0,00 € Vrabľová Lucia Mesto Spišská Nová Ves
26. Júl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
INE_103/2023
0,00 € Trepáčová Henrieta Mesto Spišská Nová Ves
26. Júl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
INE_102/2023
0,00 € Tomašek Ján Mesto Spišská Nová Ves
25. Júl 2023
Kúpna zmluva pes
KZP_007/2023
50,00 € Merčáková Martina Mesto Spišská Nová Ves
25. Júl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
INE_098/2023
0,00 € Matoľáková Milada, Bc. Mesto Spišská Nová Ves
25. Júl 2023
Zmluva o dielo č. objednávateľa 376/2023
ZOD_010/2023
67 200,00 € HLINA s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
25. Júl 2023
Nájomná zmluva
NZ_027/2023
12,00 € Vojtila Šimon Mesto Spišská Nová Ves