Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 120/2024/C
NZHB_119/2024
48,00 € Mesto Spišská Nová Ves Krotká Ľudmila, Ing.
15. Máj 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
ZPDS_008/2024
97,50 € Čonka Patrik Mesto Spišská Nová Ves
14. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme
NZNB_007/2024
117,92 € Murko Igor, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
13. Máj 2024
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb "Služby komplexného nakladania s odpadmi 2024 - 2028"
ZOPS_017/2024
8 584 004,40 € Brantner Nova, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
13. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
ZOZVB_006/2024
152,58 € Novák Ján Mesto Spišská Nová Ves
10. Máj 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
ZPDS_007/2024
97,50 € Giňová Lucia Mesto Spišská Nová Ves
7. Máj 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu
ZOPFPO_038/2024
2 200,00 € BIO ENERGO, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
7. Máj 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 389/SF/2020
NZNB_004/2024
1 828,00 € Satmár Alfonz, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
7. Máj 2024
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 377/SF/2019
NZNB_005/2024
1 330,00 € Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
7. Máj 2024
Zmluva č. 410/SF/2024 o nájme nebytových priestorov v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme NP a §9a odst.(9) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí...
NZNB_006/2024
1 436,04 € Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
6. Máj 2024
Zmluva o dielo: Rekonštrukcia lávky pri Panoráme
ZOD_009/2024
8 700,00 € AMiCon-PRO s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
6. Máj 2024
Zmluva o budúcej zámennej zmluve
ZOBZ_011/2024
0,00 € Košický samosprávny kraj Mesto Spišská Nová Ves
6. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_012/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
6. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
ZOZVB_005/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
3. Máj 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_043/2024
114,00 € Čonka Patrik Mesto Spišská Nová Ves
2. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZN_010/2024
12 100,00 € Fabian Jozef, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
2. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena
INE_061/2024
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
2. Máj 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu
ZOPFPO_037/2024
2 200,00 € STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
30. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní verejnoprospešných služieb na zabezpečenie zimnej údržby komunikácií v meste Spišská Nová Ves č. 502/2023
ZOPS_015/2024
5 500,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
30. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení verejnoprospešných prác v meste Spišská Nová Ves č. 606/2023 (vysprávky miestnych a účelových ciest)
ZOPS_016/2024
-5 581,62 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves