Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 253/2023/C.
NZHB_255/2023
40,00 € Mesto Spišská Nová Ves Šimko Peter
21. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 264/2023/C.
NZHB_266/2023
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Lauková Zuzana, Ing.
21. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 263/2023/C.
NZHB_265/2023
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Lauková Zuzana, Ing.
21. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 262/2023/C.
NZHB_264/2023
30,00 € Mesto Spišská Nová Ves Pechová Zlatica
21. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 261/2023/C.
NZHB_263/2023
150,00 € Mesto Spišská Nová Ves Harabinová Svetlana
21. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 260/2023/C.
NZHB_262/2023
30,00 € Mesto Spišská Nová Ves Girgová Renata
21. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 259/2023/C.
NZHB_261/2023
45,00 € Mesto Spišská Nová Ves Selecká Diana, PhDr.
21. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 258/2023/C.
NZHB_260/2023
54,00 € Mesto Spišská Nová Ves Skokanová Andrea
21. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 266/2023/C.
NZHB_268/2023
30,00 € Mesto Spišská Nová Ves Matišák Andrej, Mgr.
21. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 267/2023/C.
NZHB_269/2023
30,00 € Mesto Spišská Nová Ves Legezová Katarína
18. August 2023
Zmluva č. 405/SF/2023 o nájme nebytových priestorov v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme NP a §9a odst.(9) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí...
NZNB_077/2023
600,00 € Mesto Spišská Nová Ves Spišská Lucia
18. August 2023
Nájomná zmluva
NZ_030/2023
12,00 € Klembara Michal Mesto Spišská Nová Ves
18. August 2023
Nájomná zmluva
NZ_031/2023
22,00 € Redelšteiner Jozef Mesto Spišská Nová Ves
16. August 2023
Zmluva č. 406/SF/2023 o nájme NP v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a §9a odst.(9) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí...
NZNB_074/2023
210,00 € Bukovinský Vladimír Mesto Spišská Nová Ves
16. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 234/2023/C.
NZHB_236/2023
20,00 € Mesto Spišská Nová Ves Borišková Magdaléna, Ing.
16. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 231/2023/C.
NZHB_233/2023
10,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kalafut Marián, Ing.
16. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 228/2023/C.
NZHB_230/2023
30,00 € Mesto Spišská Nová Ves Almássyová Angela Eva
16. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 224/2023/C.
NZHB_226/2023
12,00 € Mesto Spišská Nová Ves Štrauch Ladislav
16. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 222/2023/C.
NZHB_224/2023
12,00 € Mesto Spišská Nová Ves Macalová Dana
16. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 249/2023/C - Kalafutová Zuzana
NZHB_251/2023
50,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kalafutová Zuzana