Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2024
Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
FP_043/2024
4 998,48 € HUMANITÁR, n.o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti Mesto Spišská Nová Ves
27. Marec 2024
Zmluva o združrnrj dodávke plxnu
INE_048/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Spišská Nová Ves
27. Marec 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves
ZOPFPO_019/2024
2 200,00 € Blaško Milan Mesto Spišská Nová Ves
27. Marec 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie a spracovanie Urbanistickej štúdie Malé pole - časť sever
ZOPFPO_026/2024
430,00 € Mesto Spišská Nová Ves Bachňák Miroslav, Bc.
27. Marec 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves
ZOPFPO_025/2024
500,00 € Mihoková Monika Mesto Spišská Nová Ves
27. Marec 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves
ZOPFPO_024/2024
500,00 € Bežila Lukáš Mesto Spišská Nová Ves
27. Marec 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves
ZOPFPO_023/2024
2 200,00 € Pohoda Services s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
27. Marec 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves
ZOPFPO_022/2024
5 700,00 € Proapartment s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
27. Marec 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves
ZOPFPO_021/2024
500,00 € Tököly Ivan Mesto Spišská Nová Ves
27. Marec 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves
ZOPFPO_020/2024
500,00 € Janečko Peter, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
27. Marec 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves
ZOPFPO_027/2024
2 200,00 € Tišerová Zdenka Mesto Spišská Nová Ves
27. Marec 2024
Zmluva o dielo
ZOD_005/2024
9 600,00 € DISTA projekt, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
26. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_003/2024
306,68 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
26. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_004/2024
1 966,45 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
26. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_009/2024
736,29 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
26. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_008/2024
2 727,06 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
26. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_007/2024
3 765,54 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
26. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_006/2024
1 550,52 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
26. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_005/2024
5 474,31 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
26. Marec 2024
Úrazové poistenie UoZ zaradených v rámci projektu PUPN č. 5190064673
INE_047/2024
300,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Spišská Nová Ves