Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2024
Zmluva č. 03/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
DOV_001/2023
0,00 € Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
4. Január 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
ZPDS_001/2024
213,50 € Pokuta Milan Mesto Spišská Nová Ves
4. Január 2024
Zmluva č. 0046-PRB/2023 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
NFP_011/2023
352 580,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
3. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 361/2020.
INE_171/2023
0,00 € Janoško Ladislav Mesto Spišská Nová Ves
3. Január 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 15/2020.
INE_170/2023
0,00 € Hanigovská Darina Mesto Spišská Nová Ves
3. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 378/2020.
INE_169/2023
0,00 € Faltinová Katarína Mesto Spišská Nová Ves
3. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 369/2021.
INE_168/2023
0,00 € Prachová Rozália Mesto Spišská Nová Ves
3. Január 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 17/2020.
INE_167/2023
0,00 € Cipkalová Gizela Mesto Spišská Nová Ves
3. Január 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 13/2020.
INE_178/2023
0,00 € Topoliová Mária Mesto Spišská Nová Ves
3. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 245/2021.
INE_177/2023
0,00 € Suchá Mária Mesto Spišská Nová Ves
3. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 362/2020.
INE_176/2023
0,00 € Gajdošová Kristina Mesto Spišská Nová Ves
3. Január 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 8/2020.
INE_175/2023
0,00 € Regecová Anna Mesto Spišská Nová Ves
3. Január 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 10/2020.
FP_142/2023
0,00 € Arendarčík Dušan Mesto Spišská Nová Ves
3. Január 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 10/2020.
INE_174/2023
0,00 € Jahodová Gertruda Mesto Spišská Nová Ves
3. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 234/2021.
INE_173/2023
0,00 € Gembická Mária Mesto Spišská Nová Ves
3. Január 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 18/2020.
INE_172/2023
0,00 € Tkáčová Katarína Mesto Spišská Nová Ves
3. Január 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_269/2023
169,00 € Lokšinská Eva Mesto Spišská Nová Ves
3. Január 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_270/2023
150,00 € Valigura Ladislav Mesto Spišská Nová Ves
3. Január 2024
Zmluva o úvere č. 800/478/2023
ZOPU_001/2023
604 430,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Spišská Nová Ves
3. Január 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_271/2023
260,00 € Pokuta Milan Mesto Spišská Nová Ves