Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu č. 6303005655
ZOPS_024/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
10. August 2023
Zmluva o dielo - Domov dôchodcov Spišská Nová Ves – stavebné úpravy IV. NP , projektová dokumentácia stavby“
ZOD_013/2023
40 800,00 € Bitarovský Jaroslav, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
9. August 2023
Kúpna zmluva
KZN_016/2023
3 379,60 € Duračinský Peter Mesto Spišská Nová Ves
9. August 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 28/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_094/2023
53 836,97 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
8. August 2023
Dodatok č. 43 k poistnej zmluve č. 411 004 937 - poistenie majetku
INE_108/2023
21 951,85 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
8. August 2023
Dodatok č. 44 k poistnej zmluve č. 411 004 937 - poistenie majetku
INE_109/2023
22 933,26 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
4. August 2023
Mandátna zmuva projekt "Spišská Nová Ves - 9 krokov, E.1.2 Východ/časť"
MZ_010/2023
1,00 € DEVEX, spol. s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
4. August 2023
Zmluva o spoločnom postupe pri realizácii projektu "Spišská Nová Ves - 9 krkov, E.1.2 Východ/časť"
ZOS_004/2023
0,00 € DEVEX, spol. s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
4. August 2023
zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
ZOBZ_011/2023
1,00 € DEVEX, spol. s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
4. August 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV okruh kotolne Mier 1, vetva Sever, časť 3, Spišská Nová Ves
ZOD_012/2023
166 438,82 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
4. August 2023
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_092/2023
750,00 € Mládežnícky parlament Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
4. August 2023
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_093/2023
200,00 € Banícky spolok Spiš Mesto Spišská Nová Ves
2. August 2023
Kúpna zmluva
KZN_015/2023
0,00 € Lhote Bernard Marcel Mesto Spišská Nová Ves
1. August 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č. 59/2023 o zabezpečovaní sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
DOUZ005/2023
0,00 € SLNEČNÝ DOMOV občianske združenie Mesto Spišská Nová Ves
29. Júl 2023
Nájomná zmluva o užívaní obytného kontajnera č. 1
NZB_063/2023
20,00 € Holub Marián Mesto Spišská Nová Ves
29. Júl 2023
Nájomná zmluva o užívaní obytného kontajnera č.2
NZB_064/2023
20,00 € Holub Dušan Mesto Spišská Nová Ves
29. Júl 2023
Nájomná zmluva o užívaní obytného kontajnera č. 4
NZB_066/2023
20,00 € Šarišský Tomáš Mesto Spišská Nová Ves
29. Júl 2023
Nájomná zmluva o užívaní obytného kontajnera č. 3
NZB_065/2023
20,00 € Holubová Daniela Mesto Spišská Nová Ves
27. Júl 2023
DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO č. objednávateľa 251/2023 Rekonštrukcia hotela Šport na ulici T. Vansovej 1571/11, Spišská Nová Ves
ZOD_011/2023
0,00 € Alkon SV, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
27. Júl 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_062/2023
112,00 € Kotlárová Oľga Mesto Spišská Nová Ves