Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o preúčtovaní ceny elektrickej energie
INE_008/2024
0,00 € DOEL s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2024/C.
NZHB_002/2024
180,00 € Mesto Spišská Nová Ves Tamašík Mikušová Michaela
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2024/C.
NZHB_001/2024
17,50 € Mesto Spišská Nová Ves Polláková Marta
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6/2024/C.
NZHB_006/2024
54,00 € Mesto Spišská Nová Ves Štrauch Jaroslav
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/2024/C.
NZHB_005/2024
40,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kolářová Anna
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2024/C.
NZHB_004/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kuchárek Pavel, Ing.
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/2024/C.
NZHB_003/2024
72,00 € Mesto Spišská Nová Ves Ruman František, Mgr.
26. Január 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
ZOPS_002/2024
66 693,31 € Slovenská pošta, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby na rok 2024.
ZOPFPO_008/2024
1 398 600,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby na rok 2024
INE_007/2024
63 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
ZOD_001/2024
74 400,00 € HLINA s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Poistná zmluva
INE_006/2024
43 896 553,19 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - správa a údržba mestských objektov
ZOPS_027/2023
99 000,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - čistenie mesta
ZOPS_028/2023
330 000,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - správa a údržba verejnej zelene
ZOPS_029/2023
275 000,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
25. Január 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - zimná údržba ručná a strojová
ZOPS_030/2023
88 000,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
FP_003/2024
36 430,00 € Mesto Spišská Nová Ves BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
FP_004/2024
1 860,00 € Mesto Spišská Nová Ves Mestský šachový klub Spišská Nová Ves
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
FP_005/2024
2 921,00 € Mesto Spišská Nová Ves Hockey club Spišská Nová Ves
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
FP_006/2024
8 270,00 € Mesto Spišská Nová Ves Športový klub FbK Kométa Spišská Nová Ves