Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_070/2023
50,00 € Kalejová Darina Mesto Spišská Nová Ves
21. September 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_074/2023
55,00 € Holubová Alexandra Mesto Spišská Nová Ves
21. September 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_073/2023
38,00 € Šarišský Cyril Mesto Spišská Nová Ves
21. September 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_072/2023
16,00 € Rusnáková Lívia Mesto Spišská Nová Ves
21. September 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_071/2023
45,00 € Pollák Lukáš Mesto Spišská Nová Ves
21. September 2023
Zmluva o dočasnom užívaní nebytových priestorov č. ZoN 24/09/2023-ZRTEC
NZNB_081/2023
168,00 € Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
20. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 269/2023/C.
NZHB_271/2023
10,00 € Mesto Spišská Nová Ves Slivová Iveta, Ing.
20. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 270/2023/C.
NZHB_272/2023
100,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kuzma Jozef
20. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 271/2023/C.
NZHB_273/2023
100,00 € Mesto Spišská Nová Ves Pazerová Milada, Mgr.
20. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 272/2023/C.
NZHB_274/2023
15,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kopecká Ivana, Ing.
20. September 2023
Dohoda č. 23/44/054/1210 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ
ZOPFPO_004/2023
3 079,80 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
14. September 2023
Nájomná zmluva - výbor č. 3 - Ferčekovce
NZ_038/2023
350,00 € Niemašíková Anna Mesto Spišská Nová Ves
11. September 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
NFP_003/2023
14 999,60 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
7. September 2023
Nájomná zmluva
NZ_037/2023
40,00 € MIGI, spol. s r.o. Mesto Spišská Nová Ves
6. September 2023
Kúpna zmluva
KZN_018/2023
50 000,00 € Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
4. September 2023
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov 7-2023
NZ_035/2023
48,50 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
4. September 2023
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov 8-2023
NZ_036/2023
48,50 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
31. August 2023
Dodatok č. 45 k poistnej zmluve
INE_117/2023
23 227,63 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
30. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZNB_078/2023
355,00 € Cafeco, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
30. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZNB_079/2023
390,00 € LOGITRADE s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves