Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZNB_080/2023
82,00 € Kmec Kamil Mesto Spišská Nová Ves
30. August 2023
Nájomná zmluva
NZ_033/2023
68,00 € RUPKKI s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
30. August 2023
Nájomná zmluva
NZ_034/2023
146,00 € ROST Group s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
25. August 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy - Zimná 48
ZPDS_009/2023
213,50 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
25. August 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_012/2023
0,00 € Sanetriková Ľudmila Mesto Spišská Nová Ves
25. August 2023
Nájomá zmluva
NZ_032/2023
7 644,00 € Dziaková Silvia Mesto Spišská Nová Ves
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_098/2023
800,00 € Klub spišských strelcov Mesto Spišská Nová Ves
22. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 257/2023/C.
NZHB_259/2023
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kalafutová Eva, Ing.
22. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 265/2023/C.
NZHB_267/2023
21,00 € Mesto Spišská Nová Ves Ščúrová Lucia
22. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 268/2023/C.
NZHB_270/2023
300,00 € Mesto Spišská Nová Ves Vysopalová Angela, Ing., PhD.
22. August 2023
Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva
INE_113/2023
0,00 € Živčáková Helena Mesto Spišská Nová Ves
22. August 2023
Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva
INE_114/2023
0,00 € Buntová Mária Mesto Spišská Nová Ves
22. August 2023
Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva
INE_115/2023
0,00 € Mašlár Radomír Mesto Spišská Nová Ves
22. August 2023
Kúpna zmluva pes
KZP_008/2023
50,00 € Halasová Pavlína Mesto Spišská Nová Ves
22. August 2023
Poistná zmluva
INE_116/2023
470,11 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Spišská Nová Ves
21. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 251/2023/C.
NZHB_253/2023
50,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kočiš Miroslav, Ing.
21. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 252/2023/C.
NZHB_254/2023
50,00 € Mesto Spišská Nová Ves Šimko Peter
21. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 256/2023/C.
NZHB_258/2023
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Štepitová Alexandra
21. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 255/2023/C.
NZHB_257/2023
100,00 € Mesto Spišská Nová Ves Šajnar Pavel
21. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 254/2023/C.
NZHB_256/2023
30,00 € Mesto Spišská Nová Ves Repel Jozef