Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_024/2024
600,00 € Tenisový klub 1901, Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_025/2024
650,00 € Futbalový klub Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_026/2024
900,00 € AFL projekt, 053 22 Danišovce 99 Mesto Spišská Nová Ves
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_027/2024
500,00 € AFL projekt, 053 22 Danišovce 99 Mesto Spišská Nová Ves
15. Február 2024
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve
ZOPS_032/2023
0,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
15. Február 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie UŠ Malé pole - časť sever
ZOPFPO_016/2024
187,00 € Ivanovová Ivana, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
14. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca
INE_020/2024
0,00 € Baldovský Stanislav Mesto Spišská Nová Ves
14. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca
INE_021/2024
0,00 € Molek Marek Mesto Spišská Nová Ves
13. Február 2024
Mandátna zmluvy na výkon stavebného dozoru - "Rekonštrukcia hotela Šport"
MZ_002/2024
11 500,00 € Schrötter Róbert Mesto Spišská Nová Ves
12. Február 2024
Zmluva č. 75/2024 o poskytovaní sociálnej služby.
INE_019/2024
0,00 € Venglarčík Ján Mesto Spišská Nová Ves
9. Február 2024
Dohoda k rozhodnutiu o uložení poskytovania dopravných služieb (MHD)
INE_018/2024
836 221,00 € eurobus, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
9. Február 2024
Dodatok č. 5 k Rámcovej dohode č. 290/2020 o poskytnutí služieb
ZOPS_007/2024
0,00 € Brantner Nova, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
8. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32/2024/C.
NZHB_032/2024
54,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kalisová Anna
8. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 31/2024/C.
NZHB_031/2024
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Slobodová Ľudmila
8. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 30/2024/C.
NZHB_030/2024
12,00 € Mesto Spišská Nová Ves Keder Jaroslav
8. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 29/2024/C.
NZHB_029/2024
7,00 € Mesto Spišská Nová Ves Vojtaššáková Iveta
8. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 28/2024/C.
NZHB_028/2024
180,00 € Mesto Spišská Nová Ves Horváth Lukáš
8. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27/2024/C.
NZHB_027/2024
360,00 € Mesto Spišská Nová Ves Majerník Tomáš
8. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 40/2024/C.
NZHB_040/2024
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Lisoň Imrich
8. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 39/2024/C.
NZHB_039/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kozáková Dana