Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2023
Nájomná zmluva
NZ_037/2023
40,00 € MIGI, spol. s r.o. Mesto Spišská Nová Ves
6. September 2023
Kúpna zmluva
KZN_018/2023
50 000,00 € Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
4. September 2023
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov 7-2023
NZ_035/2023
48,50 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
4. September 2023
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov 8-2023
NZ_036/2023
48,50 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
31. August 2023
Dodatok č. 45 k poistnej zmluve
INE_117/2023
23 227,63 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
30. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZNB_078/2023
355,00 € Cafeco, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
30. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZNB_079/2023
390,00 € LOGITRADE s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
30. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZNB_080/2023
82,00 € Kmec Kamil Mesto Spišská Nová Ves
30. August 2023
Nájomná zmluva
NZ_033/2023
68,00 € RUPKKI s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
30. August 2023
Nájomná zmluva
NZ_034/2023
146,00 € ROST Group s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
25. August 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy - Zimná 48
ZPDS_009/2023
213,50 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
25. August 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_012/2023
0,00 € Sanetriková Ľudmila Mesto Spišská Nová Ves
25. August 2023
Nájomá zmluva
NZ_032/2023
7 644,00 € Dziaková Silvia Mesto Spišská Nová Ves
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_098/2023
800,00 € Klub spišských strelcov Mesto Spišská Nová Ves
22. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 257/2023/C.
NZHB_259/2023
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kalafutová Eva, Ing.
22. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 265/2023/C.
NZHB_267/2023
21,00 € Mesto Spišská Nová Ves Ščúrová Lucia
22. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 268/2023/C.
NZHB_270/2023
300,00 € Mesto Spišská Nová Ves Vysopalová Angela, Ing., PhD.
22. August 2023
Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva
INE_113/2023
0,00 € Živčáková Helena Mesto Spišská Nová Ves
22. August 2023
Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva
INE_114/2023
0,00 € Buntová Mária Mesto Spišská Nová Ves
22. August 2023
Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva
INE_115/2023
0,00 € Mašlár Radomír Mesto Spišská Nová Ves