Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Spišský Štvrtok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_ 6/2024
35,00 € Obec Spišský Štvrtok Janka Zvalená
15. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 2-B/2024
360,00 € Jaroslav Šariský Obec Spišský Štvrtok
15. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 13-A/2024
360,00 € Mirgová Katarína Obec Spišský Štvrtok
15. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 6-B/2024
360,00 € Ščuka Ladislav Obec Spišský Štvrtok
15. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 7-B/2024
360,00 € Kroščen Ivan Obec Spišský Štvrtok
15. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 18-B/2024
360,00 € Ščuka Pavol Obec Spišský Štvrtok
15. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-218-005/2024
ZOV_001/2024
67 291,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Spišský Štvrtok
13. Máj 2024
Poistná zmluva
PZ_005/2024
180,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Spišský Štvrtok
13. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_7/2024
70,00 € Obec Spišský Štvrtok Stanislav Ščuka
3. Máj 2024
Mandátna zmluva
DZ_001/2024
200,00 € Občianske združenie BOVAP Obec Spišský Štvrtok
3. Máj 2024
Licenčná zmluva
DZO_004/2024
650,00 € SYSTEM-DIGITAL s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
3. Máj 2024
Servisná zmluva
DZO_005/2024
0,00 € SYSTEM-DIGITAL s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
3. Máj 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov
I_004/2024
0,00 € SYSTEM-DIGITAL s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
24. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
I_003/2024
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Spišský Štvrtok
28. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu
DZO_003/2024
53,49 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Spišský Štvrtok
27. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ_18-A/2024
360,00 € Mirgová Renáta Obec Spišský Štvrtok
27. Marec 2024
ZMLUVA č. 324 0932 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
D_002/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Obec Spišský Štvrtok
27. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ_1-A/2024
360,00 € Mirga Peter Obec Spišský Štvrtok
27. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ_2-A/2024
360,00 € Mirga Marián Obec Spišský Štvrtok
27. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ_5-A/2024
360,00 € Ščuková Pavla Obec Spišský Štvrtok