Centrálny register zmlúv

Obec Spišský Štvrtok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Mandátna zmluva
I_006/2023
1 605,60 € PBS - Michlík s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
22. December 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany (PO), bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP)
I_007/2023
0,00 € PBS - Michlík s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_012/2023
1 678,42 € Obecný športový klub Spišský Štvrtok Obec Spišský Štvrtok
19. December 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1596/2023/UZ
I_004/2023
400 000,00 € Všeobecná úverová banka a.s. Obec Spišský Štvrtok
19. December 2023
Zmluva o bežnom účte
I_005/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka a.s. Obec Spišský Štvrtok
13. December 2023
Poistná zmluva
PZ_009/2023
32,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Spišský Štvrtok
13. December 2023
Poistná zmluva
PZ_010/2023
117,67 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Spišský Štvrtok
5. December 2023
Zmluva o dielo
DZ_014/2023
8 196,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
5. December 2023
Servisná zmluva
I_002/2023
1 026,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
1. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. NZ_001/2021
NZ_003/2023
2 391,50 € Servet Ismaili Obec Spišský Štvrtok
1. December 2023
Zmluva o grantovom účte
I_003/2023
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Spišský Štvrtok
9. November 2023
Dohoda č. 23/36/010/17
D_009/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Spišský Štvrtok
9. November 2023
Zmluva o dielo
DZ_013/2023
293 591,40 € JUNO DS s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
8. November 2023
Zmluva o dielo
DZ_012/2023
18 108,83 € Milanko spol. s r.o. Obec Spišský Štvrtok
3. November 2023
Zmluva č. 059/2023/PO o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
DZO_005/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Obec Spišský Štvrtok
3. November 2023
Zmluva č. 058/2023/PO o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
DZO_004/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Obec Spišský Štvrtok
3. November 2023
Poistná zmluva č. 9870123590
PZ_008/2023
521,39 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Spišský Štvrtok
3. November 2023
Zmluva o dielo
DZ_011/2023
41 980,84 € Telekomunikačné a elektrotechnické riešenia, a.s. Obec Spišský Štvrtok
30. Október 2023
Kúpna zmluva
KZ_002/2023
1 327,76 € Kroščenová Eva Obec Spišský Štvrtok
30. Október 2023
Kúpna zmluva
KZ_003/2023
4 693,00 € Mirga Dávid Obec Spišský Štvrtok