Centrálny register zmlúv

Obec Spišský Štvrtok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_009/2023
3 000,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Spišský Štvrtok Obec Spišský Štvrtok
15. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_04/2023
35,00 € Obec Spišský Štvrtok Milan Zavada
15. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_05/2023
8,00 € Obec Spišský Štvrtok Marta Petrovičová
7. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_03/2023
70,00 € Obec Spišský Štvrtok Stanislav Ščuka
1. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_02/2023
8,00 € Obec Spišský Štvrtok Anna Stanková
22. Február 2023
Zmluva o dielo
DZ_003/2023
35 105,52 € Plastinox s. r. o. Obec Spišský Štvrtok
16. Február 2023
Dohoda č. 23/36/054/37 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
D_002/2023
15 303,33 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Spišský Štvrtok
14. Február 2023
Poistná zmluva č. 5190058845
PZ_004/2022
48,75 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Spišský Štvrtok
14. Február 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZoBZ_001/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Spišský Štvrtok
14. Február 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
DZ_002/2023
9 555,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Spišský Štvrtok
14. Február 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
DZ_001/2023
213,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Spišský Štvrtok
14. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o NFP KZP-PO4-SC431-2021-68/BWM9
D_012/2022
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Spišský Štvrtok
14. Február 2023
Dodatok č. 5
D_001/2023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Spišský Štvrtok
18. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_001/2023
35,00 € Obec Spišský Štvrtok Iveta Bajtošová
11. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_35/2022
4,00 € Obec Spišský Štvrtok Jana Lengvarská
11. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_36/2022
4,00 € Obec Spišský Štvrtok Jana Lengvarská
5. Január 2023
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
Dohoda č. 22/36/012/34
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Spišský Štvrtok
5. Január 2023
Dodatok č. 25 k zmluve č. 6000/2002/V-19
DZO_011/2022
0,00 € Brantner Nova s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
5. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy
DT_014/2022
658 080,28 € Rosnička Art, občianske združenie Obec Spišský Štvrtok
5. Január 2023
Nájomná zmluva
NZ_001/2023
1,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Spišský Štvrtok