Centrálny register zmlúv

Obec Spišský Štvrtok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_007/2024
2 000,00 € ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Obec Spišský Štvrtok
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_008/2024
4 000,00 € Cyklistický klub Spišský Štvrtok Obec Spišský Štvrtok
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
I_001/2024
4 320,00 € JUDr. Marek Kúkelčík Obec Spišský Štvrtok
19. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_03/2024
35,00 € Obec Spišský Štvrtok Ladislav Bajtoš
14. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_02/2024
35,00 € Obec Spišský Štvrtok Vladimír Kroščen
2. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMA3 č. 881/2023
D_001/2024
245 754,52 € Úrad vlády SR Obec Spišský Štvrtok
2. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
DZO_001/2024
1 009,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Spišský Štvrtok
31. Január 2024
Poistná zmluva
PZ_001/2024
21,74 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Spišský Štvrtok
31. Január 2024
Poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu
1/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Spišský Štvrtok
30. Január 2024
Kúpna zmluva
KZ_001/2024
3 318,00 € Obec Spišský Štvrtok Kroščen Vladimír
12. Január 2024
Dodatok č. 26 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Spišský Štvrtok č. 6000/2002/V-19
DZO_006/2023
0,00 € Brantner Nova s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
10. Január 2024
Zmluva o poskynutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy
DT_001/2024
676 145,95 € Obec Spišský Štvrtok Rosnička Art, občianske združenie
5. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_01/2024
35,00 € Obec Spišský Štvrtok Anna Mirgová
5. Január 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
NZ_001/2024
41,24 € Dufart s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
22. December 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy na výkon činnosti technika požiarnej ochrany a na výkon činnosti autorizovaného bezpečnostného technika zo dňa 27.04.2018
Dohoda 1
0,00 € Letkovičová Mária Ing. Obec Spišský Štvrtok
29. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
DZ_015/2023
297,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Spišský Štvrtok
29. December 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi a obalov a neobalových výrobkov
I_009/2023
0,00 € ELEKOS Obec Spišský Štvrtok
29. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
DZ_016/2023
297,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Spišský Štvrtok
29. December 2023
Poistná zmluva
PZ_011/2023
25,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Spišský Štvrtok
27. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_24/2023
35,00 € Obec Spišský Štvrtok Ľudmila Bittnerová