Centrálny register zmlúv

Obec Spišský Štvrtok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 13-B/2024
360,00 € Gabčo Radoslav Obec Spišský Štvrtok
20. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 14-B/2024
360,00 € Kroščen Viktor Obec Spišský Štvrtok
20. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 15-B/2024
360,00 € Gabčo Jozef Obec Spišský Štvrtok
20. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 16-B/2024
360,00 € Ščuka Zdenko Obec Spišský Štvrtok
18. Marec 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
KZ_002/2024
1 000,00 € Obec Spišský Štvrtok Jarmila Mirgová
18. Marec 2024
Kúpna zmluva
KZ_004/2024
1 600,00 € Obec Spišský Štvrtok Viera Mirgová
15. Marec 2024
Kúpna zmluva
KZ_003/2024
10 100,00 € Obec Spišský Štvrtok Mirga Jaroslav
15. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní technickej služby č. SZ 201601
DZO_002/2024
108,00 € RemesloKov Obec Spišský Štvrtok
11. Marec 2024
Zaradenie motorového vozidla do súboru - podzmluva 3259012370
PZ_003/2024
24,44 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Spišský Štvrtok
11. Marec 2024
Zaradenie motorového vozidla do súboru - podzmluva 3259012369
PZ_004/2024
42,78 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Spišský Štvrtok
29. Február 2024
Poistná zmluva
PZ_002/2024
80,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Spišský Štvrtok
28. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_04/2024
4,00 € Obec Spišský Štvrtok Viliam Unger
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_002/2024
3 000,00 € Hokejový klub Spišský Štvrtok Obec Spišský Štvrtok
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_003/2024
3 000,00 € DHZ Spišský Štvrtok Obec Spišský Štvrtok
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_005/2024
18 000,00 € Obecný športový klub Spišský Štvrtok Obec Spišský Štvrtok
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_004/2024
2 500,00 € Miestny odbor Matice slovenskej Obec Spišský Štvrtok
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_006/2024
4 000,00 € Športový klub stolného tenisu Spišský Štvrtok Obec Spišský Štvrtok
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_007/2024
2 000,00 € ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Obec Spišský Štvrtok
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_008/2024
4 000,00 € Cyklistický klub Spišský Štvrtok Obec Spišský Štvrtok
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
I_001/2024
4 320,00 € JUDr. Marek Kúkelčík Obec Spišský Štvrtok