Centrálny register zmlúv

Obec Spišský Štvrtok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
6-B/2023/2
90,00 € Ščuka Ladislav Obec Spišský Štvrtok
20. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
16-A/2023/2
90,00 € Orlovský Tomáš Obec Spišský Štvrtok
12. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_23/2023
35,00 € Obec Spišský Štvrtok Anežka Mirgová
6. Október 2023
Dodatok č. 1
DZ_010/2023
36 924,52 € GRUPER-PLYN s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
27. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_21/2023
4,00 € Obec Spišský Štvrtok Jaroslav Šarišský
27. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_22/2023
4,00 € Obec Spišský Štvrtok Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o.
21. September 2023
Zmluva o nájme bytu
18-A/2023/2
90,00 € Renáta Mirgová Obec Spišský Štvrtok
21. September 2023
Zmluva o nájme bytu
2-B/2023
180,00 € Jaroslav Šariský Obec Spišský Štvrtok
21. September 2023
Zmluva o nájme bytu
18-B/2023/2
90,00 € Ščuka Pavol Obec Spišský Štvrtok
20. September 2023
Dohoda č. 23/36/054/787
D_008/2023
2 053,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Spišský Štvrtok
20. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_20/2023
4,00 € Obec Spišský Štvrtok Anna Ungerová
20. September 2023
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
ZOV_001/2023
0,00 € Združenie rodičov a priateľov pri Základńej škole v Spišskom Štvrtku Obec Spišský Štvrtok
20. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_011/2023
12 000,00 € Združenie rodičov a priateľov pri Základńej škole v Spišskom Štvrtku Obec Spišský Štvrtok
8. September 2023
Poistná zmluva č. 5190063667
PZ_005/2023
100,00 € Kooperatíva Vienna Insurance group a.s. a.s. Obec Spišský Štvrtok
8. September 2023
Poistná zmluva č. 6802669421
PZ_006/2023
42,91 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Spišský Štvrtok
8. September 2023
Poistná zmluva č. 6802670064
PZ_007/2023
72,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Spišský Štvrtok
8. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20200736
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Spišský Štvrtok
8. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_715 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_715
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Spišský Štvrtok
8. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_175 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_175
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Spišský Štvrtok
8. September 2023
Zmluva o dielo
DZ_009/2023
29 940,00 € IKF Service, s.r.o. Obec Spišský Štvrtok