Centrálny register zmlúv

Obec Spišský Štvrtok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 4-B/2023
180,00 € Gabčo Jozef Obec Spišský Štvrtok
17. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 3-B/2023
180,00 € Štefan Šariský Obec Spišský Štvrtok
17. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 5-B/2023
180,00 € Ščuka Milan Obec Spišský Štvrtok
17. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 6-B/2023
180,00 € Ščuka Ladislav Obec Spišský Štvrtok
17. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 7-B/2023
180,00 € Kroščen Ladislav Obec Spišský Štvrtok
17. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 8-B/2023
180,00 € Kráľovič Ladislav Obec Spišský Štvrtok
17. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 9-B/2023
180,00 € Pecha Štefan Obec Spišský Štvrtok
14. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_08/2023
4,00 € Obec Spišský Štvrtok Nikolas Mirga
13. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. RZ_001/2022 na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
RZ_001/2023
0,00 € Marko Tatry s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
13. Apríl 2023
Poistná zmluva č. 2737002589 v zmysle dodatku č. 6
PZ_002/2023
2 671,96 € UNIQA poisťovňa, a.s. Obec Spišský Štvrtok
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 1-A/2023
180,00 € Mirga Peter Obec Spišský Štvrtok
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_07/2023
4,00 € Obec Spišský Štvrtok Štefan Novotný
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 5-A/2023
180,00 € Pavla Ščuková Obec Spišský Štvrtok
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 2-A/2023
180,00 € Mirga Marián Obec Spišský Štvrtok
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 6-A/2023
180,00 € Gabčo Kamil Obec Spišský Štvrtok
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 7-A/2023
180,00 € Ščuka ján Obec Spišský Štvrtok
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 8-A/2023
180,00 € Kroščen Vladimír Obec Spišský Štvrtok
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 9-A/2023
180,00 € Lucia Polláková Obec Spišský Štvrtok
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 11-A/2023
180,00 € Martina Pechová Obec Spišský Štvrtok
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 15-A/2023
180,00 € Kroščen Ivan Obec Spišský Štvrtok