Centrálny register zmlúv

Obec Spišský Štvrtok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_012/2023
8,00 € Obec Spišský Štvrtok Štefan Michlik
24. Máj 2023
Poistná zmluva č. 8880207531
PZ_004/2023
941,20 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Spišský Štvrtok
22. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_11/2023
8,00 € Obec Spišský Štvrtok Mária Bučková
19. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_10/2023
8,00 € Obec Spišský Štvrtok Štefánia Bašistová
11. Máj 2023
Kúpna zmluva
KZ_001/2023
12 175,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišský Štvrtok Obec Spišský Štvrtok
10. Máj 2023
Poistná zmluva č. 2737002589 v zmysle dodatku č. 7
PZ_003/2023
2 671,96 € UNIQA poisťovňa a.s. Obec Spišský Štvrtok
3. Máj 2023
Zmluva č. 323 0922 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
D_004/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Obec Spišský Štvrtok
3. Máj 2023
Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000828970V
DZO_001/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Spišský Štvrtok
21. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_09/2023
35,00 € Obec Spišský Štvrtok Marian Bajtoš
20. Apríl 2023
Dohoda č. 23/36/054/257
D_003/2023
8 386,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Spišský Štvrtok
18. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 10-B/2023
180,00 € Žiga Koloman Obec Spišský Štvrtok
18. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 11-B/2023
180,00 € Mirgová Iveta Obec Spišský Štvrtok
18. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 13-B/2023
180,00 € Gabčo Radoslav Obec Spišský Štvrtok
18. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 12-B/2023
180,00 € Ščuka Dušan Obec Spišský Štvrtok
18. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 14-B/2023
180,00 € Kroščen Viktor Obec Spišský Štvrtok
18. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 15-B/2023
180,00 € Gabčo Jozef Obec Spišský Štvrtok
18. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 16-B/2023
180,00 € Ščuka Zdenko Obec Spišský Štvrtok
18. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 18-A/2023
180,00 € Renáta Mirgová Obec Spišský Štvrtok
18. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 18-B/2023
180,00 € Ščuka Pavol Obec Spišský Štvrtok
18. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 17-B/2023
180,00 € ŽIga Vojtech Obec Spišský Štvrtok