Centrálny register zmlúv

Obec Spišský Štvrtok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 15-A/2023
180,00 € Kroščen Ivan Obec Spišský Štvrtok
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 14-A/2023
180,00 € Mirgová Erika Obec Spišský Štvrtok
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 13-A/2023
180,00 € Kroščen František Obec Spišský Štvrtok
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 17-A/2023
180,00 € Kráľovič Ervín Obec Spišský Štvrtok
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 3-A/2023
180,00 € Pecha Imrich Obec Spišský Štvrtok
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 4-A/2023
180,00 € Ščuková Mária Obec Spišský Štvrtok
12. Apríl 2023
Darovacia zmluva č. ZML-3-63/2021-230
I_005/2022
0,00 € Štatistický úrad SR Obec Spišský Štvrtok
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 10-A/2023
180,00 € Orlovská Monika Obec Spišský Štvrtok
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 12-A/2023
180,00 € Oračková Anežka Obec Spišský Štvrtok
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
NZ 16-A/2023
180,00 € Orlovský Tomáš Obec Spišský Štvrtok
6. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. DT_014/2022
DT_ 010/2023
654 347,44 € Rosnička Art, občianske združenie Obec Spišský Štvrtok
6. Apríl 2023
Poistná zmluva č. 5190060161
PZ_001/2023
140,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Spišský Štvrtok
24. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_06/2023
105,00 € Obec Spišský Štvrtok Mgr. Emília Poláková
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_001/2023
15 000,00 € Obecný športový klub Spišský Štvrtok Obec Spišský Štvrtok
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_002/2023
4 000,00 € Športový klub stolného tenisu Spišský Štvrtok Obec Spišský Štvrtok
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_004/2023
1 500,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Obec Spišský Štvrtok
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_003/2023
2 000,00 € MOMS Spišský Štvrtok Obec Spišský Štvrtok
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_005/2023
2 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišský Štvrtok Obec Spišský Štvrtok
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_006/2023
200,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišský Štvrtok Obec Spišský Štvrtok
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_007/2023
4 000,00 € Cyklistický klub Spišský Štvrtok Obec Spišský Štvrtok