Centrálny register zmlúv

Obec Spišský Štvrtok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ_6-A/2024
360,00 € Gabčo Kamil Obec Spišský Štvrtok
27. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ_7-A/2024
360,00 € Ščuka ján Obec Spišský Štvrtok
27. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ_8-A/2024
360,00 € Kroščen Vladimír Obec Spišský Štvrtok
27. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ_12-A/2024
360,00 € Oračková Anežka Obec Spišský Štvrtok
27. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ_11-A/2024
360,00 € Pechová Martina Obec Spišský Štvrtok
27. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ_9-A/2024
360,00 € Polláková Lucia Obec Spišský Štvrtok
27. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ_14-A/2024
360,00 € Mirgová Erika Obec Spišský Štvrtok
27. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ_15-A/2024
360,00 € Kroščen Ivan Obec Spišský Štvrtok
27. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ_16-A/2024
360,00 € Orlovský Tomáš Obec Spišský Štvrtok
27. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ_17-A/2024
360,00 € Kráľovič Ervín Obec Spišský Štvrtok
25. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_5/2024
35,00 € Obec Spišský Štvrtok Ivana Brošková
20. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 3-B/2024
360,00 € Štefan Šariský Obec Spišský Štvrtok
20. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 5-B/2023/2
90,00 € Ščuka Milan Obec Spišský Štvrtok
20. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 4-B/2024
360,00 € Gabčo Jozef Obec Spišský Štvrtok
20. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 5-B/2024
360,00 € Ščuková Lenka Obec Spišský Štvrtok
20. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 8-B/2024
360,00 € Kráľovič Ladislav Obec Spišský Štvrtok
20. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 9-B/2024
360,00 € Pecha Štefan Obec Spišský Štvrtok
20. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 12-B/2024
360,00 € Ščuka Dušan Obec Spišský Štvrtok
20. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 11-B/2024
360,00 € Mirgová Iveta Obec Spišský Štvrtok
20. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 11-B/2023/2
90,00 € Mirgová Iveta Obec Spišský Štvrtok