Centrálny register zmlúv

Obec Spišský Štvrtok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 01012022 zo dňa 09.02.2022
DZ_008/2023
698 865,70 € MIGI, spol. s r.o. Obec Spišský Štvrtok
21. August 2023
Zmluva o dielo
DZ_007/2023
36 137,16 € GRUPER-PLYN s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
18. August 2023
ZMLUVA č. 789/2023/OPR o poskytnutí dotácie
D_007/2023
3 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Spišský Štvrtok
16. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_19/2023
4,00 € Obec Spišský Štvrtok Kroščen Vladimír
9. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_17/2023
35,00 € Obec Spišský Štvrtok Lenka Ščuková
9. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_18/2023
35,00 € Obec Spišský Štvrtok Marian Javorský
2. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_15/2023
35,00 € Obec Spišský Štvrtok Lenka Ščuková
2. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_16/2023
35,00 € Obec Spišský Štvrtok Mgr. Eva Hudáková
28. Júl 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o NFP KZP-PO4-SC431-2021-68/BWM9
D_006/2023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Spišský Štvrtok
28. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku č. NZ_002/2021
NZ_002/2023
903,60 € Terezia Lesňáková Obec Spišský Štvrtok
28. Júl 2023
Rámcová kúpna zmluva
RZ_002/2023
0,00 € Marko Tatry s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
28. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_14/2023
35,00 € Obec Spišský Štvrtok Viera Lesičková
20. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo IROP-Z302091DBG7-91-108
D_005/2023
26 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Spišský Štvrtok
19. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_13/2023
35,00 € Obec Spišský Štvrtok Jozef Šarišský
17. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
DZO_002/2023
2,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Spišský Štvrtok
17. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
DZO_003/2023
2,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Spišský Štvrtok
28. Jún 2023
Zmluva o dielo
DZ_005/2023
57 448,15 € MIGI, spol. s r.o. Obec Spišský Štvrtok
28. Jún 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 01012022 zo dňa 09.02.2022
DZ_006/2023
655 211,17 € MIGI, spol. s r.o. Obec Spišský Štvrtok
23. Jún 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SPÄTNÉHO ZBERU POUŽITEĽNÉHO TEXTILU
I_001/2023
0,00 € Ekocharita Tatry Obec Spišský Štvrtok
8. Jún 2023
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a poskytnutie licencie
DZ_004/2023
2 400,00 € Ján Jakubčin Obec Spišský Štvrtok