Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke MsP/22/00014
MsP/22/00026
0,00 € Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
6. December 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 192/2023 Bratislava Music Agency, s.r.o. Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby - Medzinárodná zborová súťaž a koncert festivalu Zrkadlová sieň, Mezanín
1922023
200,00 € BRATISLAVA MUSIC AGENCY s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
6. December 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 194/2023 Priatelia HUdobných dní Bruna Waltera - Freunde der Bruno Wlater Musiktage, OZ Spomienkový koncert Zrkadlová sieň, Mezanín
1942023
400,00 € Freunde der Bruno Walter Musiktage - Priatelia Hudobných dní Bruna Waltera Hlavné mesto SR Bratislava
6. December 2023
Dodatok č. 118404139701 k Protokolu č. 118404139700 o zverení obecného majetku do správy MČ Bratislava-Podunajské Biskupice - pozemky parc. č. 4702, 4703 a 4711, k. ú. Podunjské Biskupice.
118404139701
0,00 € Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava
6. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach uzatvorená medzi vetiteľom Hlavné mesto SR Bratislava a dlžníkom Tomášom Petrovičom.
MsP/23/00008-OLZaV
500,00 € Petrovič Tomáš Hlavné mesto SR Bratislava
6. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach uzatvorená medzi veriteľom Hlavné mesto SR Bratislava a dlžníkom Branislavom Lichnerom.
MsP/23/00007-OLZ
771,51 € Lichner Branislav Hlavné mesto SR Bratislava
6. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach uzatvorená medzi veriteľom Hlavné mesto SR Bratislava a dlžníkom Mgr. Lenka Ondrejechová.
MsP/23/00009-OLZaV
440,41 € Ondrejechová Lenka Hlavné mesto SR Bratislava
5. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva - APOpH 2021
MAGTS2300328
34 560,00 € Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
5. December 2023
Dodatok č. 11 88 0425 00 01 k Protokolu č. 11 88 0425 00 00 o zverení obecného majetku do správy MČ Podunajské Biskupice - pozemok parc. č. 5476/101 v k. ú. Podunajské Biskupice.
118804250001
0,00 € Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava
5. December 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 195/2023 Martina Bégerová Výstava výtvarníčky Martiny Bégerovej Justiho sieň
1952023
400,00 € Bégerová Martina Hlavné mesto SR Bratislava
5. December 2023
Dodatok č. 11 88 1781 02 01 k Protokolu č. 11 88 1781 02 00 o zverení obecného majetku do správy MČ Podunajské Biskupice - pozemok parc. č. 5543 v k. ú. Podunajské Biskupice.
118817810201
0,00 € Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava
5. December 2023
Dodatok č. 11 88 0223 06 02 k Protokolu č. 11 88 0223 06 02 o zverení obecného majetku do správy MČ Bratislava - Podunajské Biskupice - pozemok parc. č. 5407, k. ú. Podunajské Biskupice.
118802230602
0,00 € Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava
5. December 2023
Dodatok č. 11 84 0186 98 01 k Protokolu o zverení obecného majetku do správy MČ Bratislava - Podunajské Biskupice - pozemok parc. č. 5333, k. ú. Podunajské Biskupice.
118401869801
0,00 € Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava
5. December 2023
Dodatok č. 11 88 0539 98 01 k Protokolu č. 11 88 0539 98 00 o zverení obecného majetku do správy MČ Bratislava - Podunajské Biskupice - pozemok parc. č. 5474/05, k. ú. Podunajské Biskupice.
118805399801
0,00 € Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava
5. December 2023
Dodatok č. 1 k Protokolu č. 19/92 o zverení obecného majetku do správy MČ Bratislava - Podunajské Biskupice - pozemok parc. č. 5442, 5441, k. ú. Podunajské Biskupice.
Dodatok č. 1 k 19/92
0,00 € Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava
5. December 2023
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN káblových rozvodov k stavbe „Lokalita Zečák - Rodinné domy - SO 100 Distribučné rozvody NN“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 2555/247, 2555/300, 2555/661 v k.ú. Lamač.
286507482300/0099
7 960,00 € Kubovičová Lenka, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
5. December 2023
Park Legionárska - Čerešňový sad
MAGSP2300054
30 088,96 € TravnikServis s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
5. December 2023
Dodatok č. 11 84 0514 98 01 k Protokolu 11 84 0514 98 00 o zverení obecného majetku do správy MČ Bratislava - Podunajské Biskupice - pozemok parc. č. 6063/3, k. ú. Podunajské Biskupice.
118405149801
0,00 € Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava
5. December 2023
Vzdelávací podklad pre zamestnancov a zamestnankyne HM SR BA.
MAGTS2300354
1 680,00 € Petrová Kafková Marcela, Mgr. et Mgr., PhD. Hlavné mesto SR Bratislava
5. December 2023
Elektrospotrebiče MÚH
MAGTS2300359
4 165,80 € Henrich Sonnenschein - ITSK Hlavné mesto SR Bratislava