Centrálny register zmlúv

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Kúpna zmluva č.1/2024/VP
003_Z_2024
420,47 € Eperješiová Iveta MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
31. Január 2024
ZMLUVA č. ZO/2024A23213-1
001_Z_2024
84,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
16. December 2023
Kúpna zmluva Europark č. 14/2023
2023_Z_094
225,67 € Katarína Sabová MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
15. December 2023
Kúpna zmluva Europark č. 20/2023
2023_Z_100
133,45 € Anna Lengyelová MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
15. December 2023
Kúpna zmluva Europark č. 19/2023
2023_Z_099
1 155,39 € Mária Bašistová, František Forrai, Martin Forrai MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
15. December 2023
Kúpna zmluva Europark č. 18/2023
2023_Z_098
333,59 € Ľudovít Forrai, Mgr. Ľudovít Forrai MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
15. December 2023
Kúpna zmluva Europark č. 17/2023
2023_Z_097
454,35 € Mária Tóthová MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
15. December 2023
Kúpna zmluva Europark č. 16/2023
2023_Z_096
225,67 € Jozef Borovský MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
15. December 2023
Kúpna zmluva Europark č. 15/2023
2023_Z_095
1 354,04 € Emília Borovská MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
15. December 2023
Kúpna zmluva Europark č.13/2023
2023_Z_093
225,67 € Milan Borovský MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
11. December 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Europark č. 6/2023
2023_D_063
0,00 € Alžbeta Timková MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
11. December 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Europark č.5/2023
2023_D_062
0,00 € Jarmila Tresová, Milan Kavečanský, Dušan Kavečanský, Adriana Kajlová MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
5. December 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
2023_Z_092
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
28. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2023 na vykonanie pamiatkového archeologického výskumu
2023_D_061
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
24. November 2023
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 31.12.2019 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 8.7.2021
2023_D_060
0,00 € METRO Cash & Carry SR s. r. o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
22. November 2023
Dodatok č. 1 k ZMLUVE D-Komplet Číslo: 1800107
2023_D_058
0,00 € Iveta Sokolová - OPTIMA MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
22. November 2023
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti ZMLUVY O NÁJME Číslo: 180023
2023_Z_091
0,00 € Iveta Sokolová - OPTIMA MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
22. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHOPRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CSV5-76-98
2023_D_057
29 070,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
22. November 2023
Dodatok č. 1 k príkaznej zmluve č. 2023001818
2023_D_059
0,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Mesto Košice
7. November 2023
Zmluva o dielo zn.: dm – r 23/572
2023_Z_090
516,12 € TECHEM spol. s r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE