Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/140/2024
Zmluva č. 15/2024/SOŠETt
600,00 € Výskumný ústav zváračský Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
31. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.7/140/2024
Zmluva č. 16/2024/SOŠETt
106,00 € Baseballový klub Angels Trnava Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
31. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č.33/962/2023
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 138/2023/SOŠETt)
0,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
12. Január 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy č.2/UK/2023
Zmluva č. 5/2024/SOŠETt
137,00 € Dmytrenko Dmytro Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
25. Január 2024
Dohoda o ukončení k zmluve o ubytovaní č. 74/962/2023
Zmluva č. 12/2024/SOŠETt
73,00 € Bagová Barbora Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
25. Január 2024
Dohoda o ukončení k zmluve č.48/962/2023
Zmluva č. 13/2024/SOŠETt
75,00 € Šovčíková Zuzana Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva č. 9/2024/SOŠETt
0,00 € QUICK-WASH, s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
23. Január 2024
Rámcová zmluva o inzercii č.081240026
Zmluva č. 8/2024/SOŠETt
0,00 € REGIONPRESS s. r. o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
18. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.4/140/2024
Zmluva č. 6/2024/SOŠETt
198,75 € Baseballový klub Angels Trnava Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
18. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/140/2024
Zmluva č. 7/2024/SOŠETt
138,00 € Kostetskyi Oleksii Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
11. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/140/2024
Zmluva č. 3/2024/SOŠETt
528,00 € Výskumný ústav zváračský Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
11. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových prestorov č.2/140/2024
Zmluva č. 4/2024/SOŠETt
79,50 € Laura, združenie mladých - stredisko Trnava Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
9. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.85/140/2023
Zmluva č. 2/2024/SOŠETt
368,00 € Heriban Tibor Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
4. Január 2024
Zmluva o ubytovaní č. 83/962/2023
Zmluva č. 235/2023/SOŠETt
0,00 € Bušová Ľudmila Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
3. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 80/140/2023
Zmluva č. 237/2023/SOŠETt
0,00 € Mgr. Vohnútová Erika Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
22. December 2023
Zmluva o ubytovaní č. 78/962/2023
Zmluva č. 230/2023/SOŠETt
137,00 € Dancák Jozef, Ing. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
22. December 2023
Zmluva o ubytovaní č. 79/962/2023
Zmluva č. 231/2023/SOŠETt
137,00 € Dobák Ivan, Ing. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
22. December 2023
Zmluva o ubytovaní č. 81/962/2023
Zmluva č. 233/2023/SOŠETt
137,00 € Kuruc Peter Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
22. December 2023
Zmluva o ubytovaní č. 80/962/2023
Zmluva č. 232/2023/SOŠETt
184,00 € Klinko Vlado Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
22. December 2023
Zmluva o ubytovaní č. 77/962/2023
Zmluva č. 234/2023/SOŠETt
184,00 € VUJE, a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1