Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. 70/962/2023
Zmluva č. 177/2023/SOŠETt
73,00 € Rybárová Natália Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
25. September 2023
Zmluva o ubytovaní č.59/962/2023
Zmluva č. 161/2023/SOŠETt
184,00 € ELCON BRATISLAVA, a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
28. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. 69/962/2023
Zmluva č. 176/2023/SOŠETt
137,00 € Varga Viktor Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
19. September 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č.72/962/2022
Zmluva č. 158/2023/SOŠETt
184,00 € VF s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
28. September 2023
Oznámenie o dohode o ukončení zmluvy o ubytovaní č. 58/962/2023
Zmluva č. 174/2023/SOŠETt
73,00 € Benčíková Janka Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. 67/962/2023
Zmluva č. 170/2023/SOŠETt
75,00 € Michalovičová Sára Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. September 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Zmluva č. 171/2023/SOŠETt
0,00 € Mesto Trnava Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. 68/962/2023
Zmluva č. 173/2023/SOŠETt
73,00 € Zátrochová Petra Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
28. September 2023
Zmluva o nájme č. 50/140/2023
Zmluva č. 172/2023/SOŠETt
0,00 € GOLEM TECH, s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
28. September 2023
Zmluva nájme nebytov.priestorov č.51/140/2023
Zmluva č. 175/2023/SOŠETt
0,00 € TOP-RELAX, s.r.o Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
27. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. 64/962/2023
Zmluva č. 166/2023/SOŠETt
75,00 € Šuchter Peter Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
27. September 2023
Zmluva o nájme NP č. 52/140/2023
Zmluva č. 169/2023/SOŠETt
390,00 € Výskumný ústav zváračský Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
27. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. 65/962/2023
Zmluva č. 167/2023/SOŠETt
73,00 € Kusková Natália, Bc. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
27. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. 66/962/2023
Zmluva č. 168/2023/SOŠETt
75,00 € Michalíková Eva Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
26. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. 60/962/2023
Zmluva č. 162/2023/SOŠETt
73,00 € Mišíková Michaela Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
26. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. 61/962/2023
Zmluva č. 163/2023/SOŠETt
75,00 € Buday Milan Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
26. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. 63/962/2023
Zmluva č. 165/2023/SOŠETt
73,00 € Krajniak Jakub Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
26. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. 62/962/2023
Zmluva č. 164/2023/SOŠETt
73,00 € Kluvánek Samuel Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
21. September 2023
Zmluva č.2023-KGR-POP3SŠ-PKBB-046 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu pomáhajúcich profesií 3
Zmluva č. 160/2023/SOŠETt
0,00 € NIVaM Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
19. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. 53/962/2023
Zmluva č. 153/2023/SOŠETt
73,00 € Maládiová Natália Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1