Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. B/2023/ZZ/0101
Dodatok č. 11 (Zmluva č. 171/2022/SOŠETt)
0,00 € Servis elektro zdvíhacie zariadenia s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
26. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č.75/962/2023
Zmluva č. 198/2023/SOŠETt
184,00 € Novický Branislav Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
20. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.65/140/2023
Zmluva č. 193/2023/SOŠETt
92,00 € Asociácia športu PSA Trnava "ASPSA" Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
19. Október 2023
Darovacia zmluva
Zmluva č. 194/2023/SOŠETt
1 000,00 € DIVASI s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
19. Október 2023
Darovacia zmluva
Zmluva č. 195/2023/SOŠETt
1 404,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
13. Október 2023
Zmluva o dielo č.2020-2-011/IV o zabezpečení prevádzkovania a obsluhy tepelno -technických zariadení
Zmluva č. 187/2023/SOŠETt
0,00 € TERMOMONT Dolná Krupá Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca 2049/BC00/2023
Zmluva č. 188/2023/SOŠETt
0,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
13. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 67/140/2023
Zmluva č. 189/2023/SOŠETt
184,00 € Miklošík Lukáš Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
13. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 68/140/2023
Zmluva č. 190/2023/SOŠETt
46,00 € Obloh Ruslan Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
13. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 62/140/2023
Zmluva č. 191/2023/SOŠETt
655,50 € Tenisový klub OZ Slávia Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
13. Október 2023
Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní
Zmluva č. 192/2023/SOŠETt
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
12. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.53/140/2023
Zmluva č. 185/2023/SOŠETt
0,00 € TOP-RELAX s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
12. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 59/140/2023
Zmluva č. 184/2023/SOŠETt
69,00 € Laura, združenie mladých - stredisko Trnava Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
12. Október 2023
Zmluva o refakturácii nákladov za dodané teplo č.54/140/2023
Zmluva č. 186/2023/SOŠETt
0,00 € TOP-RELAX, s.r.o Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
9. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.56/140/2023
Zmluva č. 182/2023/SOŠETt
184,00 € Zwiržinová Sára Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
9. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č.74/962/2023
Zmluva č. 183/2023/SOŠETt
73,00 € Bagová Barbora Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
4. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. 72/962/2023
Zmluva č. 178/2023/SOŠETt
73,00 € Filková Jessica Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
4. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. 73/962/2023
Zmluva č. 179/2023/SOŠETt
73,00 € Vakošová Natália Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
4. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. 71/962/2023
Zmluva č. 180/2023/SOŠETt
75,00 € Dupaľová Soňa Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
4. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.55/140/2023
Zmluva č. 181/2023/SOŠETt
702,00 € Výskumný ústav zváračský Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1