Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 77/140/2023
Zmluva č. 217/2023/SOŠETt
230,00 € Lukáš Miklošík Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
30. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 74/140/2023
Zmluva č. 218/2023/SOŠETt
0,00 € TOP-RELAX, s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
20. November 2023
Zmluva č.2023/790 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v roku 2023
Zmluva č. 215/2023/SOŠETt
670,00 € Regionálny úrad školskej správy v Trnave Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
13. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.75/140/2023
Zmluva č. 214/2023/SOŠETt
115,00 € Heriban Tibor Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
13. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 72/140/2023
Zmluva č. 213/2023/SOŠETt
690,00 € Vričan Tomáš Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
13. November 2023
Zmluva o dielo - obnova sústavy vykurovania
Zmluva č. 212/2023/SOŠETt
46 348,09 € TERMOMONT Dolná Krupá Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
2. November 2023
Zmluva o ubytovaní č. 2/UK/2023
Zmluva č. 208/2023/SOŠETt
137,00 € Dmytrenko Dmytro Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
2. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.73/140/2023
Zmluva č. 209/2023/SOŠETt
46,00 € Klub amerického futbalu Trnava BULLDOGS Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
2. November 2023
Zmluva o nájme č.49/140/2023
Zmluva č. 210/2023/SOŠETt
0,00 € SWAN, a. s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
28. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.66/140/2023
Zmluva č. 206/2023/SOŠETt
1 449,00 € Domka - Združenie saleziánskej mládeže o.z. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
28. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 70/140/2023
Zmluva č. 207/2023/SOŠETt
660,00 € Výskumný ústav zváračský Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
27. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 69/140/2023
Zmluva č. 205/2023/SOŠETt
368,00 € Asociácia športu PSA Trnava "ASPSA" Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
27. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.57/140/2023
Zmluva č. 202/2023/SOŠETt
1 104,00 € Zwiržinová Sára Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
27. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 63/140/2023
Zmluva č. 201/2023/SOŠETt
3 220,00 € Tenisový klub OZ Slávia Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
27. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.58/140/2023
Zmluva č. 200/2023/SOŠETt
724,50 € Atletický klub AŠK Slávia Trnava Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
27. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 71/140/2023
Zmluva č. 199/2023/SOŠETt
92,00 € Vričan Tomáš Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
27. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.60/140/2023
Zmluva č. 203/2023/SOŠETt
598,00 € Laura, združenie mladých - stredisko Trnava Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
27. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 64/140/2023
Zmluva č. 204/2023/SOŠETt
736,00 € Čálik Daniel Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
26. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 61/140/2023
Zmluva č. 196/2023/SOŠETt
655,50 € Športový klub frisbee Špačince Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
26. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. 76/962/2023
Zmluva č. 197/2023/SOŠETt
184,00 € Molitoris Ján, Ing. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1