Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Zmluva o ubytovaní č. 82/962/2023
Zmluva č. 227/2023/SOŠETt
137,00 € Lieskovský Jaroslav, Mgr. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. December 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Zmluva č. 236/2023/SOŠETt
0,00 € Mesto Trnava Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu č.MVMCEEESK00222G2023
Zmluva č. 238/2023/SOŠETt
0,00 € MVM CEEenergy slovakia s.r.o Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 86/140/2023
Zmluva č. 239/2023/SOŠETt
69,00 € Tenisový klub OZ Slávia Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.87/140/2023
Zmluva č. 240/2023/SOŠETt
69,00 € Čálik Daniel Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. December 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E Cena tepelnej energie pre rok 2024
Zmluva č. 241/2023/SOŠETt
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.20232267
Zmluva č. 242/2023/SOŠETt
0,00 € encare, s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 88/140/2023
Zmluva č. 243/2023/SOŠETt
56 161,56 € VUJE, a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
22. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.82/140/2023
Zmluva č. 228/2023/SOŠETt
92,00 € Kostetskyi Oleksii Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
22. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.84/140/2023
Zmluva č. 229/2023/SOŠETt
46,00 € Jergl Alex Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
15. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 81/140/2023
Zmluva č. 226/2023/SOŠETt
46,00 € Klub RTVŠ AJA Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
14. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 79/140/2023
Zmluva č. 222/2023/SOŠETt
159,00 € Baseballový klub Angels Trnava Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
14. December 2023
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2024
Zmluva č. 223/2023/SOŠETt
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
14. December 2023
Duálna zmluva - záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom školy PV na svoje náklady a záväzok školy poskytovať žiakom TV v SDV
Zmluva č. 220/2023/SOŠETt
0,00 € PCA Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
14. December 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 51/962/2023
Zmluva č. 224/2023/SOŠETt
75,00 € Gondáš Ján Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
14. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.78/140/2023
Zmluva č. 225/2023/SOŠETt
44,00 € V.A.J.A.K. s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
8. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/140/2023
Zmluva č. 221/2023/SOŠETt
159,00 € Baseballový klub Angels Trnava Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
4. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 76/140/2023
Zmluva č. 219/2023/SOŠETt
528,00 € Výskumný ústav zváračský Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
1. December 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní č. 01/DV/2023
Zmluva č. 211/2023/SOŠETt
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S23T400179
Zmluva č. 216/2023/SOŠETt
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava