Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Dohoda o prenájme nebytového priestoru
27/2024
455,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Jana Hulínová
20. Jún 2024
Darovacia zmluva
26/2024
217,00 € Združenie rodičov pri Materskej škole Tajovského Poprad Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
13. Jún 2024
Dohoda o prenájme nebytového priestoru
25/2024
60,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad SVB Vltava
5. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb č. 7600/2024
24/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
4. Jún 2024
Dohoda o prenájme nebytového priestoru
Dohoda o prenájme nebytového priestoru
60,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Spoločenstvo vlastníkov bytov OSTRVA
3. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 09/2024
22/2024
3 976,50 € AITEC, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
16. Máj 2024
Dohoda o prenájme nebytového priestoru D3/24
21/2024
455,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Jana Hulínová
13. Máj 2024
Darovacia zmluva
19/2024
546,41 € Združenie rodičov pri Materskej škole Tajovského Poprad Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
13. Máj 2024
Darovacia zmluva
20/2024
1 274,00 € Združenie rodičov pri Materskej škole Tajovského Poprad Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
7. Máj 2024
Darovacia zmluva
18/2024
392,09 € Združenie rodičov pri Základnej škole s Materskou školou Tajovského so sídlom v Materskej škole, Mládeže 2349/5, Poprad Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
3. Máj 2024
Darovacia zmluva
16/2024
1 993,79 € Rodičovské združenie pri Základnej škole Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
3. Máj 2024
Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb
17/2024
72,00 € Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
8. Marec 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o rozúčtovaní prevádzkových nákladov
06/2024
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
19. Apríl 2024
Dohoda o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe žiakov SOŠ pedagogickej
15/2024
0,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Stredná odborná škola pedagogická
18. Apríl 2024
Dohoda o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe žiakov SOŠ pedagogickej
13/2024
0,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Stredná odborná škola pedagogická
18. Apríl 2024
Dohoda o prenájme nebytového priestoru
14/2024
455,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Jana Hulínová
16. Apríl 2024
Darovacia zmluva
11/2024
1 123,53 € Rodičovské združenie pri Základnej škole Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
10. Apríl 2024
Dohoda o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe žiakov SOŠ pedagogickej
10/2024
0,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Stredná odborná škola pedagogická
9. Apríl 2024
Dohoda o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe žiakov SOŠ pedagogickej
9/2024
0,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Stredná odborná škola pedagogická
15. Marec 2024
Dohoda o prenájme nebytového priestoru D1/24
7/2024
455,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad Jana Hulínová