Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2023
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č. ZM-T-361/2017
47/2023
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
9. August 2023
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č. ZM-T-362/2017
48/2023
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
19. September 2023
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich na školský rok 2023/2024
52/2023
0,00 € LUNYS, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
5. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu ,, Tréneri v škole"
49/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
5. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_095 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
50/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
5. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_099 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu ,, Podpora pomáhajúcich profesií 3"
51/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
7. Júl 2023
Darovacia zmluva
46/2023
0,00 € STIGA Slovakia, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
30. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 12/2023
45/2023
2 641,32 € AITEC, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
27. Jún 2023
Darovacia zmluva
44/2023
43,08 € OVOZEL SLOVAKIA S.R.O. POPRAD Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
1. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 2 na dodanie potravín ,,Základné potraviny"
43/2023
40 566,91 € FOOD LOGISTIC s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
17. Marec 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
22/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
23. Máj 2023
Darovacia zmluva
42/2023
2 666,70 € RZ pri ZŠ Tajovského Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
22. Máj 2023
Dodatok k Zmluve č. ZO/2018A9683-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
41/2023
52,80 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
11. Máj 2023
Dohoda o prenájme nebytového priestoru
39/2023
80,00 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad SVB Vltava
2. Máj 2023
Darovacia zmluva 3/2023/ZŠ
36/2023
380,34 € Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Tajovského so sídlom v Materskej škole Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17
2. Máj 2023
Darovacia zmluva 5/2023/ZŠ
38/2023
601,18 € Združenie rodičov pri Materskej škole Tajovského Poprad Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
2. Máj 2023
Darovacia zmluva 4/2023/ZŠ
37/2023
593,00 € Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Tajovského so sídlom v Materskej škole Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
29. Apríl 2023
Darovacia zmluva 2/2023/ZŠ
35/2023
1 950,77 € RZ pri ZŠ Tajovského Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
13. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
33/2023
0,00 € Liga za duševné zdravie SR Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
12. Apríl 2023
Dohoda o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe žiakov
31/2023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad