Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2022
14/2022
5 961,20 € Centrum voľného času v Poprade Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
3. Jún 2022
Zmluva o obstaraní pobytu
5/2022
5 086,00 € CERES SLOVAKIA, spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
23. November 2022
Dohoda o prenájme nebytového priestoru D7/22
36/2022
36,00 € E - BYT správa domov s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
8. September 2022
Zmluva o spolupráci
13/2022
0,00 € EDI Slovensko, o.z. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
10. Október 2022
Zmluva o spolupráci
27/2022
0,00 € EDI Slovensko, o.z. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
19. Január 2023
Rámcová dohoda č. 8 na dodanie potravín ,, Morčacie mäso"
3/2023
0,00 € HYDINA KUBUS s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
23. Január 2023
Rámcová dohoda č. 7 na dodanie potravín ,,Mrazená zelenina"
5/2023
1 486,19 € INMEDIA s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
8. August 2022
Zmluva o spolupráci
8/2022
0,00 € Kaufland Slovenská republika v.o.s. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
6. September 2022
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2022/2023
11/2022/ŠJ
0,00 € LUNYS, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
23. Január 2023
Rámcová dohoda č. 9 na dodanie potravín ,,Vajcia"
6/2023
4 016,74 € LUNYS, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
21. December 2022
Dodatok k mandátnej zmluve zo dňa 05.09.2014
42/2022
0,00 € Martin Majerčák Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
1. Apríl 2022
Smlouva o spolupráci při realizaci zahraniční stáže
15/2022
0,00 € Mateřská škola Uničov Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
26. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravovania uzatvorenej dňa 27.12.2019
10/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
21. December 2022
Zmluva o zorganizovaní školy v prírode na rok 2023
41/2022
7 774,00 € občianske združenie Detský Babylon Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
23. Január 2023
Rámcová dohoda č. 6 na dodanie potravín ,,Ovocie a zelenina"
7/2023
34 673,79 € OVOZEL SLOVAKIA S.R.O. POPRAD Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
20. Máj 2022
Darovacia zmluva
5/2022/DZ
23,47 € Ovozel Slovakia, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
10. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17/2022
35/2022
342,24 € Petra Milánová Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
9. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2022
11/2022
1 265,34 € Red Arrows Poprad Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
3. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného daru
1/2022/DZ
1 957,63 € Rodičovské združenie pri Základnej škole Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
10. Máj 2022
Dohoda o prenájme nebytového priestoru
D2/22
0,00 € Simba Cargo, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad