Centrálny register zmlúv

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2024
Zmluva o dielo č. 08/2024
08/2024
60 031,72 € Si.To.Ro. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
8. Február 2024
Dodatok č. 27 k zmluve poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 3008NSP2000117
Dodatok č. 27 k zmluve poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 3008NSP2000117
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
8. Február 2024
Dodatok č. 37 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č, 73NSP1000217
Dodatok č. 37 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č, 73NSP1000217
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
6. Február 2024
Dohoda o spolupráci
7/2024
0,00 € Ministerstvo obrany SR Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
2. Február 2024
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
363759057
312,00 € Linde Gas s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
26. Január 2024
2023114434
OVS-06/2023
0,00 € ASO VENDING s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
23. Január 2024
Akceptácia cenovej ponuky
Akceptácia cenovej ponuky
0,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
23. Január 2024
Zmluva o nájme lekárskych prístrojov
06/2024
0,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
19. Január 2024
Rekonštrukcia vykurovania budova E
4/2024
105 000,00 € KALORIM s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
19. Január 2024
Zmluva na výkon stavebného dozoru
5/2024
1 980,00 € TST service PD s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
12. Január 2024
Zmluva na dodanie tovaru
1/2024
54 600,00 € BSC Line, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
12. Január 2024
Rámcová dohoda
2/2024
66 008,24 € Ecolab Gesellschaft mbH Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
12. Január 2024
Zmluva o servisnej činnosti č. 294/2023
3/2024
13 800,00 € EKO VÝŤAHY s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
17. Október 2023
Zmluva na rok 2024
53/2023
0,00 € SEKK spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
15. November 2023
Zmluva 2024
57/2023
0,00 € Peter Kuzmišin - ManaCon Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
27. December 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
61/2023
9 900,00 € JUDr. Gabriela Reichová Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
27. December 2023
Dodatok č. 36 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č, 73NSP1000217
Dodatok č. 36 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č, 73NSP1000217
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
15. December 2023
Dodatok č. 26 k zmluve poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 3008NSP2000117
Dodatok č. 26 k zmluve poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 3008NSP2000117
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
7. December 2023
Dodatok č. 30 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.09.2005
Dodatok č. 30 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.09.2005
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
5. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní transplantátov
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní transplantátov
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach