Centrálny register zmlúv

Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2023
Zmluva č. 7/OALM/2023-39
7/OALM/2023-39
0,00 € INMEDIA, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
13. Február 2023
Zmluva č. 10/OALM/2023-39 - dováka mlieka a mliečnych výrobkov
10/OALM/2023-39
0,00 € INMEDIA, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
10. Február 2023
Zmluva č. 4/OALM/2023-39 na dodávku tovaru - Chlieb a čerstvé pečivo
4/OALM/2023-39
0,00 € Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k. s. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
10. Február 2023
Zmluva č. 3/OALM/2023-39 na dodávku tovaru - čerstvé pečivo a pekárenský tovar
3/OALM/2023-39
0,00 € Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k. s. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
6. Február 2023
Zmluva o spolupráci a poskytovaní dopravných služieb č. 0003/OALM/2023/31
0003/OALM/2023/31
1 992,00 € Fajn Tour, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
1. Február 2023
Dodávka tovaru – mäsa a mäsových výrobkov pre Obchodnú akadémiu Liptovský Mikuláš
1/OALM/2023-39
0,00 € BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
1. Február 2023
Dodávka tovaru - hydinové mäso pre Obchodnú akadémiu Liptovský Mikuláš
2/OALM/2023-39
0,00 € INMEDIA, spol. s r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
31. Január 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní
2/2023/OALM-DV
0,00 € Tatra mountain resorts, a. s. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
31. Január 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní
6/2023/OALM-DV
0,00 € Ing. Jiří Povolný - AUTOP Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
24. Január 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní
5/2023/OALM-DV
0,00 € Ivan Oško Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
22. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 00005/OALM/2023/27
00005/OALM/2023/27
250,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Delikomat Slovensko, s. r. o.
11. Január 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní
3/2023/OALM-DV
0,00 € Lynnfield s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
10. Január 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní
1/2023/OALM-DV
0,00 € VÁŠ PARTNER, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
10. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 6/2021
Dodatok č. 1 k zmluve č. 6/2021
0,00 € PeLiM, práčovne a čistiarne, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
9. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/01/2023
01/01/2023
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš PROFI@NET, s. r. o.
9. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/01/2023
02/01/2023
2 040,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš PROFI - NET, s. r. o.
4. Január 2023
Zmluva o bežnom účte
Dodatok č. 1
0,00 € Štátna pokladnica Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
1. Január 2023
Zmluva o nájme pozemku č. 01/12/2022
01/12/2022 z 30.12.2022
294,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Orange Slovensko, a. s.
20. December 2022
Kolektívna zmluva Obchodnej akadémie Liptovský Mikuláš na rok 2023
KZ OALM 2023
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Základná orgnizácia OZ PŠaV pri Obchodnej akadémii
21. December 2022
Dodatok č. 1 k Dohode o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu zo dňa 1.11.2017
Dodatok č. 1 k Dohode o primeranom znášaní nákladov zo dňa 1.11.2017
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš O2 Networks, s. r. o.