Centrálny register zmlúv

Bratislavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2024
Zmluva č. 13/2024/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-134-SOC
66 710,77 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Bratislavský samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva č. 16/2024/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-135-SOC
18 000,00 € Katarína Vidová Bratislavský samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva č. 6/2024/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-136-SOC
23 760,00 € Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR Bratislavský samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva č. 2/2024/FPP/VZN - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-137-SOC
18 276,92 € Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR Bratislavský samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva č. 55/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-138-SOC
6 760,05 € Lienka Pomáha, n.o. Bratislavský samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva č. 38/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-139-SOC
3 346,53 € SVETLO DOMOVA Bratislavský samosprávny kraj
19. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AGX5-121-48 zo dňa 13.12.2021
2021-1035-OIOP
821 719,62 € Mesto Senec Bratislavský samosprávny kraj
19. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011Y934-122-15 zo dňa 16.2.2021
2021-204-OIOP
1 562 670,51 € Mesto Malacky Bratislavský samosprávny kraj
19. Február 2024
Dohoda o mlčanlivosti
2024-140-ÚPGISaŽP
0,00 € Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 7/2024/FPP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-95-SOC
112 050,00 € KRIŽOVATKY n.o. Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 9/2024/FPP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-96-SOC
13 868,64 € Občianske združenie STOPA Slovensko Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 5/2024/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-97-SOC
30 156,93 € Občianske združenie STOPA Slovensko Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 52/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-98-SOC
25 406,52 € Drahuška a my ... Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 45/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-99-SOC
12 908,40 € Ad usum, n.o. Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 49/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-100-SOC
161 565,36 € Alzheimercentrum Piešťany, n.o. Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 73/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-101-SOC
14 278,80 € Terézia, n. o. Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 33/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-102-SOC
118 705,56 € SENIOR - geriatrické centrum n. o. Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 32/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-103-SOC
104 740,20 € Prosenior Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 26/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-104-SOC
28 533,60 € Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 11/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-105-SOC
12 546,00 € Dom sociálnych služieb - MOST, n.o. Bratislavský samosprávny kraj