Centrálny register zmlúv

Bratislavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2024
Zmluva č. 9/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-35-SOC
285 336,00 € DOM SENIOROV CENTRUM ODDYCHU, n. o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 12/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-36-SOC
17 712,00 € Dom Svitania, n. o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 13/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-37-SOC
282 846,60 € DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 15/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-38-SOC
385 842,60 € Dúbravská oáza pokoja a oddychu n.o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 16/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-39-SOC
133 866,00 € GOMART Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 22/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-40-SOC
25 555,32 € Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 01/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-41-SOC
45 000,00 € Detský fond Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 02/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-42-SOC
27 980,00 € KASPIAN Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 03/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-43-SOC
45 000,00 € Návrat Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 04/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-44-SOC
23 850,00 € Občianske združenie ICHTYS Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 06/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-45-SOC
45 000,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 10/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-46-SOC
45 000,00 € Občianske združenie Odyseus Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 12/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-47-SOC
27 100,00 € ROAD, n.o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 14/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-48-SOC
25 900,00 € Čisté srdce Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 15/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-49-SOC
15 490,00 € Človek v ohrození, n.o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 16/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-50-SOC
12 000,00 € Domka – združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Trnávka Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 18/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-51-SOC
29 540,00 € Mládež ulice Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 20/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-52-SOC
25 000,00 € Detský fond Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 23/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-53-SOC
17 580,00 € Občianske združenie Odyseus Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 64/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-54-SOC
7 374,60 € PRAMEŇ NÁDEJE Bratislavský samosprávny kraj