Centrálny register zmlúv

Bratislavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2023
Zmluva č. 3/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1150-SKO
57 036,00 € Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 4/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1151-SKO
6 143,00 € Inštitút školských bratov Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 5/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1152-SKO
7 980,00 € Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát Uršulínok Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 6/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1153-SKO
18 088,00 € Výchovno-vzdelávacie združenie Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 7/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1154-SKO
102 063,00 € Ing. Jozef Biznár Restaurant Slovakia Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 8/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1155-SKO
91 418,00 € Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 9/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1156-SKO
162 331,00 € Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 10/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1157-SKO
167 477,00 € Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 11/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1158-SKO
28 678,00 € Helena Barnová Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 12/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1159-SKO
1 671,00 € HLZ, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 13/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1160-SKO
13 850,00 € Gizela Zelisková Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 14/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1161-SKO
18 723,00 € GALILEO SCHOOL, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 15/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1162-SKO
8 220,00 € Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 16/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1163-SKO
47 043,00 € Ingrid Šperková Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 17/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1164-SKO
113 898,00 € GLOBAL GASTRO s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 18/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1165-SKO
5 192,00 € Smart Business Solutions, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 19/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1166-SKO
40 614,00 € Futbalová akadémia ŠK SLOVAN Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 20/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1167-SKO
35 765,00 € CITY GASTRO s. r. o. Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 21/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1168-SKO
250 289,00 € FIBI TMS, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 22/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1169-SKO
32 053,00 € Vlasta Čechovičová - Súkromná školská jedáleň VČ Bratislavský samosprávny kraj