Centrálny register zmlúv

Bratislavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
Zmluva č. 2/2024/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2024-25-SOC
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi Bratislavský samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý nájom
2024-26-SKO
500,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Bratislavský samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva o dielo
2024-27-SaRP
49 876,00 € Balance Studio s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
31. Január 2024
Zmluva o dielo
2024-10-SaRP
79 800,00 € Z-PROJECT, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
31. Január 2024
Zmluva o dielo
2024-11-SaRP
55 200,00 € Z-PROJECT, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CBV3-221-94
2022-1262-SORO
Doplnená
1 540 749,46 € Obec Chorvátsky Grob Bratislavský samosprávny kraj
29. Január 2024
Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z- 302021AA01-221-35 zo dňa 08. 03. 2021
2021-202-OIOP
598 310,00 € Obec Bernolákovo Bratislavský samosprávny kraj
25. Január 2024
Kúpna zmluva
2024-8-INF
67 303,20 € EMM, spol. s r.o. Bratislavský samosprávny kraj
25. Január 2024
Rámcová zmluva o zabezpečovaní uverejnenia inzercie
2024-9-KP
19 200,00 € Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Bratislavský samosprávny kraj
24. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
2024-5-SM
0,00 € DOAS, a.s. Bratislavský samosprávny kraj
24. Január 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode pozemku pod stavebným objektom
2024-6-SM
0,00 € DOAS, a.s. Bratislavský samosprávny kraj
24. Január 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode stavebných objektov
2024-7-SM
0,00 € DOAS, a.s. Bratislavský samosprávny kraj
23. Január 2024
Zmluva o dielo
2024-4-OIČaVO
205 500,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Bratislavský samosprávny kraj
19. Január 2024
Dodatok k úverovým zmluvám
2011-590-FIN
0,00 € Komerční banka, a.s. Bratislavský samosprávny kraj
12. Január 2024
Kúpna zmluva
2024-2-INF
3 780,00 € EMM, spol. s r.o. Bratislavský samosprávny kraj
12. Január 2024
Zmluva o dielo
2024-3-SaRP
89 935,97 € Obecné služby Budmerice, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
10. Január 2024
Dohoda o prechode nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva vyššieho územného celku
2024-1-DOP
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Bratislava Bratislavský samosprávny kraj
29. December 2023
KÚPNA ZMLUVA
2023-1200-SM
7 623,00 € PhDr. Gabriela Spišáková — Majster Papier Bratislavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o spolupráci a prevádzke
2023-1201-DOP
64 998,00 € Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Bratislavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o dielo
2023-1202-OIČaVO
814 800,00 € STAT-KON s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj