Centrálny register zmlúv

Bratislavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Zmluva č. 21/2024/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2024-417-SOC
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb Radmera Bratislavský samosprávny kraj
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01449
2024-418-FIN
2 000,00 € Asociácia pre mládež, vedu a techniku Bratislavský samosprávny kraj
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01826
2024-419-FIN
2 800,00 € Dapur s. r. o. Bratislavský samosprávny kraj
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01367
2024-420-FIN
3 000,00 € Občianske združenie ICHTYS Bratislavský samosprávny kraj
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01740
2024-421-FIN
2 000,00 € RaRe project Bratislavský samosprávny kraj
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01496
2024-422-FIN
2 400,00 € Slovenská basketbalová asociácia Bratislavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01761
2024-404-FIN
2 200,00 € 1. JUDO CLUB PEZINOK Bratislavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01975
2024-405-FIN
19 000,00 € Obec Láb Bratislavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01791
2024-406-FIN
2 000,00 € Š.E.M. Bratislavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01659
2024-407-FIN
2 600,00 € Vodácky klub Tatran Karlova Ves - Bratislava, o.z. Bratislavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01841
2024-408-FIN
3 000,00 € curae s. r. o. Bratislavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01633
2024-409-FIN
2 000,00 € DFS Lastovička Bratislavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01788
2024-410-FIN
3 250,00 € Drama Queer Bratislavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01648
2024-411-FIN
2 200,00 € KASPIAN Bratislavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01781
2024-412-FIN
2 000,00 € Nadácia Jána Cikkera Bratislavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01441
2024-413-FIN
3 000,00 € Neštátna ortopedická ambulancia Bratislavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01971
2024-414-FIN
18 000,00 € Obec Kostolište (OVM) Bratislavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01780
2024-415-FIN
3 000,00 € Vladimír Zetek - DIVADELNÁ AGENTÚRA "ŽIHADLO" Bratislavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01758
2024-416-FIN
3 000,00 € Volejbalový klub Slávia UK Bratislava, o. z. Bratislavský samosprávny kraj
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01752
2024-389-FIN
2 000,00 € Ambulapraktika Bratislavský samosprávny kraj