Centrálny register zmlúv

Bratislavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva č. 17/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-155-SOC
251 419,20 € Harmónia života, n. o. Bratislavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva č. 11/2024/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-156-SOC
4 569,23 € Slovenská humanitná rada Bratislavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva č. 72/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-157-SOC
7 849,32 € Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Trnava Bratislavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva č. 15/2024/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-158-SOC
18 000,00 € Centrum bezbariérovej komunikácie Bratislavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva č. 47/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-159-SOC
162 241,20 € Agapé Horný Bar, n. o. Bratislavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva č. 10/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-160-SOC
75 425,76 € Dom Seniorov Rudi n.o. Bratislavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva č. 3/2024/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2024-161-SOC
0,00 € Domov sociálnych služieb – Zemianske Podhradie Bratislavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva č. 7/2024/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2024-162-SOC
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare Bratislavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva č. 70/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-163-SOC
3 415,80 € SENIORPARK n. o. Bratislavský samosprávny kraj
20. Február 2024
Poistná zmluva Biznis Plus č. 8093341245
2024-141-SM
100,01 € ČSOB Poisťovňa, a. s Bratislavský samosprávny kraj
20. Február 2024
Poistná zmluva Biznis Plus č. 8093341274
2024-142-SM
811,43 € ČSOB Poisťovňa, a. s Bratislavský samosprávny kraj
20. Február 2024
Poistná zmluva Biznis Plus č. 8093341267
2024-143-SM
1 465,07 € ČSOB Poisťovňa, a. s Bratislavský samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva č. 8/2024/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-125-SOC
71 280,00 € Proti prúdu Bratislavský samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva č. 48/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-126-SOC
7 374,60 € AIRA, n.o. Bratislavský samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva č. 7/2024/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-127-SOC
53 003,08 € OZ Vagus Bratislavský samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva č. 44/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-128-SOC
61 992,00 € Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami Krídla Bratislavský samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva č. 39/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-129-SOC
43 809,12 € TEKLA, o.z. Bratislavský samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva č. 37/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-130-SOC
22 140,00 € SPOLU o.z. Bratislavský samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva č. 54/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-131-SOC
38 345,76 € Komunita Kráľovnej pokoja Bratislavský samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva č. 8/2024/FPP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-132-SOC
265 798,56 € Občianske združenie Brána do života Bratislavský samosprávny kraj