Centrálny register zmlúv

Bratislavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Zmluva č. 32/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-103-SOC
104 740,20 € Prosenior Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 26/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-104-SOC
28 533,60 € Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 11/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-105-SOC
12 546,00 € Dom sociálnych služieb - MOST, n.o. Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 42/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-106-SOC
97 757,52 € Združenie GERION Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 43/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-107-SOC
14 760,00 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 14/2024/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-108-SOC
47 520,00 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 68/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby (ďalej len „zmluva“)
2024-109-SOC
169 615,80 € SENIOR n.o. Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 2/2024/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-110-SOC
159 213,60 € Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 4/2024/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-111-SOC
7 310,77 € Občianske združenie Nájdi sa! Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 10/2024/FPP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-112-SOC
31 557,60 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 56/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-113-SOC
203 493,00 € NÁRUČ n.o. Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 46/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-114-SOC
78 917,40 € ADVENTUS, n.o. Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 58/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-115-SOC
5 018,16 € Nový domov Želiezovce, nezisková organizácia Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 71/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-116-SOC
4 629,48 € Spišská katolícka charita Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 63/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-117-SOC
13 754,88 € Pokoj a zdravie, n.o. Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 66/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-118-SOC
49 716,24 € PROVIDENTIA Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 62/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-119-SOC
92 330,16 € Pohoda seniorov, n.o. Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 9/2024/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-120-SOC
121 277,52 € Raná starostlivosť, n.o. Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 41/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-121-SOC
83 896,56 € Vstúpte, n. o. Bratislavský samosprávny kraj
15. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011M184-122-15 zo dňa 16.8.2018
2018-796-SORO
862 434,03 € Mesto Malacky Bratislavský samosprávny kraj