Centrálny register zmlúv

Bratislavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2024
Zmluva č. 74/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-68-SOC
9 854,40 € TOLERANCIA22 n.o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 05/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-69-SOC
44 720,00 € Poradenské Centrum Nádej Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 07/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-70-SOC
24 960,00 € TENENET o.z. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 08/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-71-SOC
27 460,00 € Ulita Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 09/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-72-SOC
26 210,00 € Lepšia cesta, n.o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 11/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-73-SOC
27 110,00 € Občianske združenie Prima Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 13/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-74-SOC
14 220,00 € Centrum rodiny, n.o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 17/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-75-SOC
14 220,00 € I Klub Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 21/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-76-SOC
25 000,00 € Poradenské Centrum Nádej Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 22/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-77-SOC
25 000,00 € TENENET, o.z Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 5/2024/FPP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-78-SOC
44 242,56 € Domovské vzdelávacie centrum n.o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 10/2024/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-79-SOC
47 520,00 € RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 17/2024/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-80-SOC
14 400,00 € Mgr. Peter Marček Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 1/2024/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-81-SOC
124 283,08 € Autistické centrum Andreas n. o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 12/2024/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2024-82-SOC
0,00 € „MÔJ DOMOV”, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 15/2024/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2024-83-SOC
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb Hron Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 17/2024/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2024-84-SOC
0,00 € Centrum sociálnych služieb Brezovec Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 10/2024/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2024-85-SOC
0,00 € „HARLEKÝN”, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 13/2024/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2024-86-SOC
0,00 € „SOS“ Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 16/2024/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2024-87-SOC
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice Bratislavský samosprávny kraj