Centrálny register zmlúv

Bratislavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2024-12-SM
3 817,68 € Apotheke16, spol. s r.o. Bratislavský samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva č. 23/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-13-SOC
226 277,28 € NÁRUČ Senior & Junior Bratislavský samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva č. 57/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-14-SOC
36 873,00 € NÁRUČ Senior & Junior Bratislavský samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva č. 4/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-15-SOC
56 152,92 € Bratislavská arcidiecézna charita Bratislavský samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva č. 20/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-16-SOC
206 025,24 € Komunita RAFAEL n.o. Bratislavský samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva č. 21/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-17-SOC
5 228,28 € Krajina - Nekrajina n.o. Bratislavský samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva č. 27/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-18-SOC
153 618,96 € Nezisková organizácia VYSNÍVANÝ DOMOV Bratislavský samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva č. 2/2024/FPP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-19-SOC
163 976,40 € Domov pre každého - občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR Bratislavský samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva č. 1/2024/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2024-20-SOC
0,00 € Centrum sociálnych služieb - Jesienka Bratislavský samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva č. 4/2024/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2024-21-SOC
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb Čemerica Bratislavský samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva č. 5/2024/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2024-22-SOC
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA Bratislavský samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva č. 6/2024/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2024-23-SOC
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny Bratislavský samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva č. 8/2024/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2024-24-SOC
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne Bratislavský samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva č. 2/2024/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2024-25-SOC
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi Bratislavský samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý nájom
2024-26-SKO
500,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Bratislavský samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva o dielo
2024-27-SaRP
49 876,00 € Balance Studio s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
31. Január 2024
Zmluva o dielo
2024-10-SaRP
79 800,00 € Z-PROJECT, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
31. Január 2024
Zmluva o dielo
2024-11-SaRP
55 200,00 € Z-PROJECT, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CBV3-221-94
2022-1262-SORO
Doplnená
1 540 749,46 € Obec Chorvátsky Grob Bratislavský samosprávny kraj
29. Január 2024
Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z- 302021AA01-221-35 zo dňa 08. 03. 2021
2021-202-OIOP
598 310,00 € Obec Bernolákovo Bratislavský samosprávny kraj