Centrálny register zmlúv

Bratislavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2024
Zmluva č. 12/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-47-SOC
27 100,00 € ROAD, n.o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 14/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-48-SOC
25 900,00 € Čisté srdce Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 15/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-49-SOC
15 490,00 € Človek v ohrození, n.o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 16/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-50-SOC
12 000,00 € Domka – združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Trnávka Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 18/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-51-SOC
29 540,00 € Mládež ulice Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 20/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-52-SOC
25 000,00 € Detský fond Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 23/2024/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2024-53-SOC
17 580,00 € Občianske združenie Odyseus Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 64/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-54-SOC
7 374,60 € PRAMEŇ NÁDEJE Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 35/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-55-SOC
157 137,00 € Senior POHODA n.o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 28/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-56-SOC
153 618,96 € NOVÝ DEŇ n.o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 6/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-57-SOC
88 880,76 € Centrum MEMORY n.o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 14/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-58-SOC
24 712,02 € DSS Andreas n. o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 18/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-59-SOC
223 445,76 € HESTIA n.o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 31/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-60-SOC
153 618,96 € PRIMULA - Stredisko sociálnych služieb, n. o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 25/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-61-SOC
131 797,44 € Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 59/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-62-SOC
12 908,40 € Oáza života n.o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 60/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-63-SOC
147 975,72 € OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 61/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby (ďalej len „zmluva“)
2024-64-SOC
13 754,88 € ORLÍK, o.z. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 65/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-65-SOC
7 374,60 € PROMERITAE QUIETI sv. Svorada n.o. Bratislavský samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva č. 67/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-66-SOC
85 227,84 € Senior Care Galanta n.o. Bratislavský samosprávny kraj