Centrálny register zmlúv

Bratislavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021Q902-221-10 zo dňa 14.02.2019
2019-127-SORO
185 976,34 € LS Company s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
21. December 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021X162-211-27 zo dňa 21.08.2020
2020-618-SORO
1 653 578,06 € Obec Šenkvice Bratislavský samosprávny kraj
21. December 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BGG8-74-73 zo dňa 28.01.2022
2023-1195-SORO
2 175 529,41 € Obec Kráľová pri Senci Bratislavský samosprávny kraj
21. December 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021X101-211-27 zo dňa 09.02.2021
2023-1196-SORO
427 243,21 € Vstúpte, n.o. Bratislavský samosprávny kraj
21. December 2023
Poistná zmluva č. 800 402 6029
2023-1197-SM
1 818,96 € ČSOB Poist'ovňa, a.s. Bratislavský samosprávny kraj
20. December 2023
Kúpna zmluva
2023-1189-INF
34 305,00 € Gratex International, a.s. Bratislavský samosprávny kraj
20. December 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BHV2-74-73 zo dňa 25.01.2022
2022-98-OIOP
Doplnená
2 181 133,59 € Obec Limbach Bratislavský samosprávny kraj
20. December 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BLZ9-74-73 zo dňa 12.5.2022
2022-472-OIOP
3 449 457,83 € Obec Rohožník Bratislavský samosprávny kraj
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01214
2023-1186-FIN
1 000,00 € Bratislavská hádzanárska akadémia Bratislavský samosprávny kraj
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01179
2023-1187-FIN
3 500,00 € Koncerty s. r. o. Bratislavský samosprávny kraj
19. December 2023
Zmluva č. 23/2023/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2023-1188-SOC
0,00 € Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 1/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1148-SKO
10 880,00 € Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 2/2024-OŠMŠ o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1149-SKO
10 255,00 € Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 3/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1150-SKO
57 036,00 € Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 4/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1151-SKO
6 143,00 € Inštitút školských bratov Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 5/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1152-SKO
7 980,00 € Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát Uršulínok Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 6/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1153-SKO
18 088,00 € Výchovno-vzdelávacie združenie Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 7/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1154-SKO
102 063,00 € Ing. Jozef Biznár Restaurant Slovakia Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 8/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1155-SKO
91 418,00 € Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. Bratislavský samosprávny kraj
15. December 2023
Zmluva č. 9/2024-OŠMŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania na rok 2024
2023-1156-SKO
162 331,00 € Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská Bratislavský samosprávny kraj