Centrálny register zmlúv

Žilinský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 216/2024/OD
216/2024/OD
1,00 € František Rosner Žilinský samosprávny kraj
29. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 1/2024/OE/K/1.1
270/2024/OE
3 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Slovenský zväz telesne postihnutých
29. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 9/2024/OE/T/1.53
271/2024/OE
900,00 € Žilinský samosprávny kraj Klub orientačného behu Martin
29. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 11/2024/OE/K/1.2
286/2024/OE
1 000,00 € Žilinský samosprávny kraj CYKLO TEAM LAVÍNA
29. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 9/2024/OE/K/1.18
287/2024/OE
900,00 € Žilinský samosprávny kraj Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Kysucké Nové Mesto
29. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 10/2024/OE/HP/1.28
288/2024/OE
1 200,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Štiavnik
29. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 12/2024/OE/HP/1.32
289/2024/OE
1 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Arboreum Garden, o. z.
29. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 23/2024/OE/HP/1.54
290/2024/OE
5 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Asociácia Nepočujúcich Slovenska
29. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 17/2024/OE/HP/1.41
291/2024/OE
1 500,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Predmier
29. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 37/2024/OE/HP/1.100
294/2024/OE
900,00 € Žilinský samosprávny kraj eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Žilina
29. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
292/2024/KRÚ
530,00 € ASO VENDING s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
28. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
196/2024/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj DSI DATA, a. s.
28. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 5/2024/OE/L/1.92
260/2024/OE
900,00 € Žilinský samosprávny kraj Základná škola Miloša Janošku
28. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 2/2024/OE/T/1.18
262/2024/OE
900,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Sučany
28. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 20/2024/OE/T/1.59
263/2024/OE
3 700,00 € Žilinský samosprávny kraj Mesto Vrútky
28. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 14/2024/OE/O/1.22
264/2024/OE
900,00 € Žilinský samosprávny kraj Telovýchovná jednota Tatran Oravské Veselé
28. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 11/2024/OE/L/1.3
265/2024/OE
4 700,00 € Žilinský samosprávny kraj Mesto Liptovský Hrádok
28. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 6/2024/OE/L/1.5
266/2024/OE
1 400,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Ľubeľa
28. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 16/2024/OE/T/1.25
267/2024/OE
4 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Územná organizácia DPO SR Martin
28. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 19/2024/OE/HP/1.45
268/2024/OE
5 000,00 € Žilinský samosprávny kraj INÁ ŽILINA