Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/P/K/SA/0120 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/P/K/SA/0120
700,00 € CSÁNGÓ Trnavský samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/DS/0022 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/DS/0022
500,00 € Csemadok - Pre kultúru Žitného ostrova - Csallóköz Kultúrájáért Közművelődési Közösség (IČO 001777170385) Trnavský samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/DS/0037 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/DS/0037
6 250,00 € Csemadok - Pre kultúru Žitného ostrova - Csallóköz Kultúrájáért Közművelődési Közösség (IČO 001777170385) Trnavský samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/DS/0039 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/DS/0039
500,00 € Csemadok Oblastný výbor Dunajská Streda Trnavský samosprávny kraj
23. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/GA/0112o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/GA/0112
1 500,00 € Csemadok Oblastný výbor Galanta Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/P/K/DS/0023 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/P/K/DS/0023
2 500,00 € Csemadok Základná organizácia Gabčíkovo Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/DS/0043 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/DS/0043
1 300,00 € Csemadok Základná organizácia Gabčíkovo Trnavský samosprávny kraj
23. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/GA/0114 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/GA/0114
1 000,00 € Csemadok Základná organizácia Galanta Trnavský samosprávny kraj
21. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/R/K/GA/0114 o poskytnutí účelovej dotácie
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/R/K/GA/0114 o poskytnutí účelovej dotácie
0,00 € Csemadok Základná organizácia Galanta Trnavský samosprávny kraj
23. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/GA/0180 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/GA/0180
500,00 € Csemadok Základná organizácia Horné Saliby (IČO 001777170056) Trnavský samosprávny kraj
25. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/DS/0050 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/DS/0050
500,00 € Csemadok Základná organizácia Jurová (IČO 001777170299) Trnavský samosprávny kraj
23. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/GA/0137 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/GA/0137
600,00 € Csemadok Základná organizácia Kráľov Brod (IČO 001777170059) Trnavský samosprávny kraj
25. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/GA/0115 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/GA/0115
1 200,00 € Csemadok Základná organizácia Kráľov Brod (IČO 001777170059) Trnavský samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/DS/0038 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/DS/0038
500,00 € Csemadok Základná organizácia Padáň Trnavský samosprávny kraj
31. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/GA/0138 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/GA/0138
500,00 € Csemadok Základná organizácia Sládkovičovo (IČO 001777170052) Trnavský samosprávny kraj
22. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/DS/0025 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/DS/0025
1 000,00 € Csemadok Základná organizácia Štvrtok na Ostrove (IČO 001777170294) Trnavský samosprávny kraj
19. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/DS/0062 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/DS/0062
1 250,00 € Csemadok Základná organizácia Veľký Meder Trnavský samosprávny kraj
19. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/V/DS/0024 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/V/DS/0024
1 400,00 € Csemadok Základná organizácia Veľký Meder Trnavský samosprávny kraj
25. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
0,00 € CTP Slovakia, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
17. August 2022
Zmluva č. 34-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 34-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
2 500,00 € CVJ Barák Trnavský samosprávny kraj