Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci a vzájomnej pomoci č. KRHZ-BB-VO-408/2022
13/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
13. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k dohode 11/08/2021
11/2022
21 746,32 € Globus, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
13. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode zo dňa 11/08/2021 dodanie mlieka a mliečn. výrobkov
12/2022
18 367,26 € Globus, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
11. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode zo dňa 12/08/2021
9/2022
41 916,07 € Bidfood Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
11. Apríl 2022
Dodatok. č 1 k rámcovej dohode zo dňa 13/08/2021
10/2022
26 747,95 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
5. Apríl 2022
Kúpna zmluva
8/2022
7 989,30 € Roľnícke družstvo Ďumbier Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. Marec 2022
Kúpna zmluva
7/2022
8 118,50 € Selčianske, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen