Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe na pracovisku zamestnávateľa
53/2022
0,00 € Real Estate Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
7. September 2022
Zmluva o dodávke obedov
50/2022
0,00 € Kopervik, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
6. September 2022
Zmluva o dodávke obedov
48/2022
Doplnená
0,00 € Miriam Barlová Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
6. September 2022
Zmluva o dodávke obedov
49/2022
Doplnená
0,00 € Ján Pivka Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
5. September 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
47/2022
0,00 € ESPIK Group, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2022
Dohoda o prenájme priestorov Strednej odbornej školy drevárskej
46/2022
0,00 € Ľubomír Mikulčík Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2022
Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania a dovozu teplých jedál
42/2022
35 071,49 € Ekoma rezort, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2022
Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 1/09/2022 MK
43/2022
72,00 € SIAD Slovakia, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2022
Zmluva o dodávke technických plynov vo fľašiach číslo 020/2022/MK/SS, S4, CA1
44/2022
0,00 € SIAD Slovakia, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2022
Rámcová sponzorská zmluva o podpore študijného odboru 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo
45/2022
36 500,00 € Nadácia Kronospan Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
26. August 2022
Kúpna zmluva
35/2022
6 784,52 € Selčianske, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
26. August 2022
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve na rok 2022
36/2022
0,00 € Základná odborová organizácia pri SOŠ drevárskej Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
26. August 2022
Rámcová dohoda
37/2022
23 372,56 € Domäsko, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
26. August 2022
Rámcová dohoda
38/2022
2 855,60 € Rimgal, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
26. August 2022
Rámcová dohoda
39/2022
Doplnená
34 038,26 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
26. August 2022
Rámcová dohoda
40/2022
2 851,20 € Globus, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
26. August 2022
Zmluva o objednaní inzercie
41/2022
0,00 € Trendwood-twd, s.r.o., vydavateľ časopisu Drevársky magazín Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
23. August 2022
Rámcová dohoda
32/2022
41 714,37 € Chrien, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
23. August 2022
Rámcová dohoda
33/2022
Doplnená
28 253,36 € INMEDIA, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
23. August 2022
Rámcová dohoda
34/2022
Doplnená
31 091,16 € INMEDIA, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen