Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2023
Zmluva o dodávke obedov
22/2023
0,00 € Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen Ivan Oričný
15. Máj 2023
Kúpna zmluva
21/2023
1 236,00 € Fisher Slovakia, spol. s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
9. Máj 2023
Kúpna zmluva
18/2023
172 347,60 € DIDACTIC Martin, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
9. Máj 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 12/2023
19/2023
1 584,00 € Rimgal, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
9. Máj 2023
Čiastková zmluva
20/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávke obedov
17/2023
0,00 € Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen Ján Petrinec
12. Apríl 2023
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
16/2023
Doplnená
420 280,35 € Luxhaus, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
4. Apríl 2023
Zmluva o výkone stavebného dozoru
15/2023
Doplnená
7 080,00 € HICO, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
15. Marec 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
11/2023
0,00 € Štátna pokladnica Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
27. Marec 2023
Príloha č. 1 k zmluve na zber odpadu prostr. odpad. nádob č. 19248/51
13/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
27. Marec 2023
Sponzorská zmluva
12/2023
10 000,00 € Kronospan Foundation Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
27. Marec 2023
Protokol o zverení majetku Banskobystrického samosprávneho kraja do správy
14/2023
655,20 € Banskobystrický samosprávny kraj Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
10. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí licenčného oprávnenia na realizovanie rozvojového programu
10/2023
500,00 € OZ TEAM Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
20. Február 2023
Zmluva č. D20230213_1 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
09/2023
200,00 € Disig, a.s. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
17. Február 2023
Kúpna zmluva
29/2022
8 845,00 € Gazdovské špeciality Bystriansky s.r.o., r.s.p. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
17. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva
2/2023
1 791,50 € Selčianske, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
7. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2019 o nájme pozemku
08/2023
0,00 € Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen SVB Lučenecká 15
27. Január 2023
Zmluva o dielo
07/2023
74 067,72 € Stavring, spol, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
25. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
6/2023
5 313,00 € BELSPOL SP, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
20. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
5/2023
7 982,30 € BELSPOL SP, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen