Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2022
Rámcová dohoda
31/2022
Doplnená
20 770,06 € GM plus, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
19. August 2022
Kúpna zmluva
30/2022
31 949,50 € Roľnícke družstvo Ďumbier Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
12. Júl 2022
Zmluva o bežnom účte
28/2022
0,00 € Štátna pokladnica Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
28. Jún 2022
Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania
24/2022
35 000,00 € Ekoma rezort, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
30. Jún 2022
Zmluva o dielo
25/2022
82 591,68 € Stavring, spol, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
30. Jún 2022
Darovacia zmluva
26/2022
0,00 € Rozvojová agentúra Banskobystrického kraja, n.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
30. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na : Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu Erasmus+
27/2022
27 640,00 € Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
16. Jún 2022
Zmluva o dodávke obedov
22/2022
0,00 € Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen Jozef Maslík
2. Jún 2022
Zmluva o objednaní inzercie
20/2022
0,00 € Trendwood-twd, s.r.o., vydavateľ časopisu Drevársky magazín Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
2. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služby "Študentský časopis - hľadaj školu" - č. HS/22/05/005
21/2022
0,00 € Komensky Viral, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
1. Jún 2022
Zmluva o inzercii č. 77 122 0225
19/2022
91,20 € Regionpress, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
24. Máj 2022
Kúpna zmluva
18/2022
644,90 € Gazdovské špeciality Bystriansky, s.r.o., r.s.p. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
9. Máj 2022
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode zo dňa 11/08/2021 dodanie Mäsa a mäsových výrobkov
17/2022
9 631,68 € Domäsko, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
3. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke obedov
14/2022
0,00 € Stredná odborná škola drevárska Súkromná škola umeleckého priemyslu
3. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke obedov
15/2022
0,00 € Stredná odborná škola drevárska Miriam Barlová
3. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 05/2021 o dodávke obedov
16/2022
0,00 € Stredná odborná škola drevárska Ján Pivka
22. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci a vzájomnej pomoci č. KRHZ-BB-VO-408/2022
13/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
13. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k dohode 11/08/2021
11/2022
21 746,32 € Globus, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
13. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode zo dňa 11/08/2021 dodanie mlieka a mliečn. výrobkov
12/2022
18 367,26 € Globus, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
11. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode zo dňa 12/08/2021
9/2022
41 916,07 € Bidfood Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen