Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2023
Kolektívna zmluva
4/2023
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia pri SOŠ drevárskej Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
16. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
3/2023
8 052,00 € Gazdovské špeciality Bystriansky, s.r.o., r.s.p. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
12. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
1/2023
24 166,90 € Roľnícke družstvo Ďumbier Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
23. December 2022
Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania pre utečencov z Ukrajiny
86/2022
48 750,00 € Ekoma rezort, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
23. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
87/2022
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
22. December 2022
Zmluva č. 07/01/2023/684/RO o vykonávaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi
85/2022
0,00 € Pyroboss, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
19. December 2022
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti číslo FF 504-22-025
83/2022
0,00 € CBC Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
19. December 2022
Dodatok k zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 504-18-016
84/2022
0,00 € CBC Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
2. December 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
80/2022
0,00 € Makrowin, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
2. December 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
81/2022
0,00 € LUKAMASIV, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
2. December 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe na pracovisku zamestnávateľa
82/2022
0,00 € LUKAMASIV, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
29. November 2022
Zmluva o duálnom vzdelávaní
02/DV/2022
0,00 € Trendwood-twd, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
29. November 2022
Zmluva o duálnom vzdelávaní
03/DV/2022
0,00 € NIKA Detva, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
28. November 2022
Zmluva o dodávke obedov
3/2022
0,00 € Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen Ľubomír Badinka
28. November 2022
Zmluva o dodávke obedov
4/2022
0,00 € Stredná odborná škola drevárska Peter Farbiak
25. November 2022
Zmluva o duálnom vzdelávaní
01/DV/2022
0,00 € Makrowin, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
24. November 2022
Zmluva o duálnom vzdelávaní
04/DV/2022
0,00 € LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
23. November 2022
Zmluva o spolupráci Autorizovaná inštitúcia pre Projekt SIOV_SOK
DZ20220132
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
21. November 2022
Zmluva na zabezpečenie pohotovostnej havarijnej služby
72/2022
0,00 € MONTA-ZVOLEN, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
14. November 2022
Protokol o zverení majetku Banskobystrického samosprávneho kraja do správy
71/2022
1 050,29 € Banskobystrický samosprávny kraj Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen