Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2023
Zmluva o dielo
ZoD EL1928 BB
0,00 € ELEVATOR SERVIS, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
27. Október 2023
Rámcová dohoda
59/2023
25 579,92 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
17. Október 2023
Rámcová dohoda
27/2023
14 963,00 € GM plus s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
13. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
58/2023
813,54 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
8. September 2023
Zmluva o dodávke obedov
3/2023 (ID: 57/2023)
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen Ján Pivka
5. September 2023
Dohoda o prenájme priestorov Strednej odbornej školy drevárskej
55/2023
0,00 € Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen Ľubomír Mikulčík
5. September 2023
Zmluva o dodávke obedov
4/2023 (ID:56/2023)
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen Miriam Barlová
4. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
53/2023
0,00 € Trendwood-twd, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
4. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
54/2023
0,00 € Trendwood-twd, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
44/2023
0,00 € LUKAMASIV, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
45/2023
0,00 € LUKAMASIV, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
46/2023
0,00 € LUKAMASIV, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
47/2023
0,00 € L & M interiér, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
48/2023
0,00 € L & M interiér, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
49/2023
0,00 € Krovstav domy, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2023
Rámcová sponzorská zmluva o podpore študijného odboru 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo
50/2023
52 000,00 € Nadácia Kronospan Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2023
Dodatok č. 1 k sponzorskej zmluve
51/2023
30 000,00 € Nadácia Kronospan Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
31. August 2023
Sponzorská zmluva - dodatok
52/2023
36 000,00 € Nadácia Kronospan Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
22. August 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
43/2023
0,00 € MINTAL, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
18. August 2023
Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 08/2023
08/2023 (ID: 42/2023)
60,00 € SIAD Slovakia, spol. s r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen