Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí FP na mzdy a prevádzku školy
2022_0793
0,00 € Trikostrav, s.r.o. Mesto Prievidza
29. December 2023
Komisionárska zmluva o zariaďovaní služieb záležitostí na úseku zabezpečovania údržby a správy športových zariadení
1126/2023
0,00 € Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s.r.o. Mesto Prievidza
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov - Cora Geo
1135/2023
0,00 € CORA GEO, s.r.o. Mesto Prievidza
28. December 2023
Komisionárska zmluva o zariaďovaní služieb v odpadovom hospodárstve (BRO)
1121/2023
228 000,00 € Prievidzské odpadové hospodárstvo, s.r.o. (v skrátenej forme POH, s.r.o.) Mesto Prievidza
28. December 2023
Komisionárska zmluva o zariaďovaní služieb v odpadovom hospodárstve (BRKO)
1122/2023
401 800,00 € Prievidzské odpadové hospodárstvo, s.r.o. (v skrátenej forme POH, s.r.o.) Mesto Prievidza
28. December 2023
Dodatok č. 12 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 756/2013/OZ/1.2
1123/2023
491 165,00 € T+T, a.s. Mesto Prievidza
22. December 2023
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy č. 09/21 zo dňa 07.06.2021
1103/2023
0,00 € Mesto Prievidza Marianna Gatialová
22. December 2023
Pristúpenie k rámcovej dohode o poskytovaní elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete
1104/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. 1. Mesto Prievidza, 2. Prievidzské odpadové hospodárstvo, s.r.o.
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
1105/2023
12 789,00 € Mesto Prievidza Slovenský korfbalový klub "Dolphins" Prievidza
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí FP na mzdy a prevádzky pre r. 2024
1099/2023
89 753,89 € TRIKOSTRAV, s. r. o. Mesto Prievidza
22. December 2023
Dodatok č. 4 - vodozádržné opatrenia v Mestsom parku
1106/23
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Prievidza
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
1107/2023
7 970,00 € Mesto Prievidza Krasokorčuliarsky klub Prievidza
22. December 2023
Generali - povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
1108/23
2 422,78 € Generali pisťovňa Mesto Prievidza
22. December 2023
Generali - havaríjne poistenie motorových vozidiel
1110/23
11 830,07 € Generali pisťovňa Mesto Prievidza
22. December 2023
Generali - lom stroja
1111/23
5 960,16 € Generali pisťovňa Mesto Prievidza
22. December 2023
Dodatok č. 4 - vodozádržné opatrenia v Mestsom parku
1106/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Prievidza
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
1112/2023
29 800,00 € Mesto Prievidza Gymnastický klub Prievidza
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
1113/2023
117 005,00 € Mesto Prievidza FC Baník Horná Nitra s.r.o.
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
1114/2023
39 600,00 € Mesto Prievidza Mestský plavecký klub Prievidza, o.z.
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
1115/2023
8 851,00 € Mesto Prievidza Športový klub Fitness Free Prievidza