Centrálny register zmlúv

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 285/2019
296/2022
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
23. Január 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy - lokálny zdroj FVE ČOV Dolný Kubín
316/2022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
23. Január 2023
Zmluva o prevádzkovaní (nájme) stavby
2/2023
0,00 € Obec Istebné, Istebné 142, 027 53 Istebné Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
19. Január 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - lokálny zdroj FVE ČOV Dolný Kubín
317/2022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
13. Január 2023
Kúpna zmluva
303/2022
1,00 € Štefan Ulík, Hlavná č. 387/282, 029 41 Klin Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
13. Január 2023
Kúpna zmluva
1/2023
1,00 € Milan Dudáš, Haľamovská 470/6, 027 21 Žaškov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
11. Január 2023
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve
142023
0,00 € Obec Nižná, Nová Doba č. 506, 027 43 Nižná, Ing. Jaroslav Rosina, starosta obce Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
11. Január 2023
Zmluva o prevádzkovaní (nájme) stavby
289/2022
0,00 € Obec Žaškov, Hlavná 112/106, 027 21 Žaškov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
11. Január 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
5/2023
0,00 € Budúci povinný z vecného bremena: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01, IČO:00314528, Ing. Ján Prílepok, primátor mesta a Investor: ORAVIA, spol. s r.o., M. R. Štefánika 2231, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36383821, Jozef La Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
10. Január 2023
Dodatok č. 4 ku Zmluve o poskytovaní čistiacich a upratovacích prác
8/2023
4 126,84 € HEPA-SERVIS, s. r. o., Vyšnokubínska 203/171, 026 01 Vyšný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
10. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
325/2022
0,00 € Janex ML, s. r. o. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
10. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu (r. 2023)
7/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
20. December 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služby
315/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
20. December 2022
Zmluva o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
306/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
15. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme
257/2022
0,00 € Obec Veličná, 027 54 Veličná 162, Ing. Daniel Laura, starosta obce Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
15. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
313/2022
4 719,50 € Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, Ing. Ján Kadera, primátor mesta Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
15. December 2022
Kúpna zmluva
247/2022
1,00 € Ing. Juraj Graňák, Oravská Jasenica 156, 029 64 Oravská Jasenica Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
15. December 2022
Kúpna zmluva
248/2022
1,00 € Ing. Martin Graňák, Mútne 216, 029 63 Mútne Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
15. December 2022
Kúpna zmluva
148/2022
1,00 € Matúš Závodný, Slnečná 164/20, 029 42 Bobrov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
15. December 2022
Kúpna zmluva
149/2022
1,00 € Peter Antalec, Slnečná 96, 029 42 Bobrov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.